Teorija skupova

Ova stranica predstavlja arhivu i ne ažurira se u akademskoj godini 2020./21. Za sve tekuće informacije posjetite e-kolegij na Merlinu.

Predviđena su dva redovna kolokvija, prvi i drugi, koji će se održati u kolokvijskim tjednima. Kolokviji su pismeni, traju 120 minuta i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 30. Ovdje ćete moći pronaći zadatke i rezultate održanih kolokvija.

Primjeri kolokvija

godina kolokvij zadaci
2019/2020 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij ...
2018/2019 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2017/2018 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2016/2017 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2015/2016 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2014/2015 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2013/2014 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2012/2013 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2011/2012 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2010/2011 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2009/2010 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2008/2009 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2007/2008 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij