Elementarna matematika 1

U toku semestra održat će se dva kolokvija koja će se sastojati od računskih i teorijskih zadataka. Na kolokvijima student može ostvariti najviše 70 bodova (35 bodova na svakom). Jedan od nužnih uvjeta za polaganje kolegija je ostvarenih barem 35 bodova na kolokvijima.

Primjeri kolokvija

godina kolokvij zadaci rezultati
2021/2022 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2020/2021 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2019/2020 Popravni kolokvij
2018/2019 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2017/2018 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2016/2017 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2015/2016 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2014/2015 Primjer testa na pisanom dijelu završnog ispita
2014/2015 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2013/2014 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2012/2013 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2011/2012 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2010/2011 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2009/2010 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2008/2009 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2007/2008 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2006/2007 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij