Elementarna matematika 1

Na ovoj stranici možete pronaći neke dodatne materijale.

Materijali s vježbi

poglavlje link
1. Logika ...
2. Skupovi
jedan detaljno riješen zadatak s relacijom
3. Matematička indukcija
riješeni zadaci 7. 9. 10. 11. 13. i DZ 6. iz poglavlja Matematička indukcija
4. Elementarna teorija brojeva
dva riješena zadatka s kongruencijama
5. Polinomi
riješena zadnja tri zadatka s rastavom na parcijalne razlomke

Dodatni materijali (stara predavanja)

tema link
Prezentacija za prvo predavanje (I.dio)
Prezentacija za prvo predavanje (II.dio)
Prezentacija za drugo predavanje (I.dio)
Prezentacija za drugo predavanje (II.dio)
Prezentacija za treće predavanje
Prezentacija o skupovima
Prezentacija o djeljivosti i kongruencijama
Prezentacija o prstenu polinoma
Grafovi i osnovna svojstva elementarnih funkcija
Rješavanje jednadžbi i nejednadžbi pomoću Mathematice
Zadaci za vježbu - jednadžbe
Zadaci za zadaću iz polinoma