Elementarna matematika 1

U ak. godini 2020/2021. studenti tokom semestra dobivaju domaće zadaće. Iz domaćih zadaća moguće je ukupno ostvariti najviše 10 bodova.

Više informacija o zadaćama moći ćete pronaći ovdje kada one postanu aktualne.

Zadaće iz prethodnih godina

Zadaće iz ak. godine 2018./2019.

redni broj datum link
1. 12.10. Logika
2. 20.10. Skupovi i relacije
3. 19.11. Matematička indukcija
4. 20.1. Elementarna teorija brojeva
5. 20.1. Polinomi

Zadaće iz ak. godine 2015./2016.

redni broj datum link
1. 23.10.2015.
2. 08.11.2015.
3. 11.01.2016.
4. 23.01.2016.

Zadaće iz ak. godine 2014./2015.

redni broj datum link
1. 20.10.2014.
2. 03.11.2014
3. 22.12.2014.
4. 14.01.2015.
5. 20.01.2015.