Elementarna matematika 2

Ovo su web stranice kolegija Elementarna matematika 2 koji slušaju studenti prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao obavezni kolegij.
Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Cilj kolegija je sistematizirati, produbiti i proširiti znanje studenata o vektorima, planimetriji i analitičkoj geometriji ravnine te upoznati studente s analitičkom geometrijom prostora. Očekujemo da će nakon upoznavanja s vektorima i osnovnim elementima analitičke geometrije studentima biti olakšano proučavanje matematičkih struktura koje se temelje na ovim pojmovima.

Način polaganja

Elementi ocjenjivanja
  • 45% + 45% - dva kolokvija
  • 10% - domaće zadaće

Kolokvij
U toku semestra održat će se dva kolokvija koji će obuhvaćati gradivo obrađeno i na vježbama i na predavanjima. Kolokviji ukupno nose barem 90 bodova (svaki po 45; kolokviji mogu imati i dodatne bodove).

Domaće zadaće
Studenti tokom semestra dobivaju domaće zadaće. Iz domaćih zadaća moguće je ukupno ostvariti najviše 10 bodova.

Zaključivanje ocjene
Ukupni broj bodova na kolegiju dobiva se zbrajanjem bodova iz kolokvija i domaćih zadaća. Student je položio kolegij ako je njegov ukupni broj bodova barem 50. Ocjena se formira prema sljedećoj tablici:

50 - 59 bodovadovoljan (2)
60 - 74 bodovadobar (3)
75 - 89 bodovavrlo dobar (4)
90 - 100 bodovaizvrstan (5)

Popravni kolokvij
Za studente čiji je ukupni broj bodova manji od 50 bit će organiziran popravni kolokvij. Studentima koji pristupaju popravnom kolokviju se brišu svi bodovi ostvareni tokom semestra. Popravni kolokvij se sastoji od pisane provjere znanja cijelog gradiva i nosi maksimalno 100 bodova. Za prolaz je potrebno ostvariti barem 50 bodova, a ocjena se formira prema gore navedenoj tablici.

Literatura

  • B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2, Školska knjiga, Zagreb, 1994. (obavezna literatura)
  • K. Horvatić: Linearna algebra, Tehnička knjiga, Zagreb, 2003. (5. i 6. poglavlje; obavezna literatura)
  • N. Blažev, N. Bokan, Z. Lučić, Z. Rakić: Analitička geometrija, Matematički fakultet, Beograd, 2002. (1. - 5. poglavlje)
  • V. V. Prasolov, V. M. Tikhomirov: Geometry, AMS, 2001. (poglavlja 1, 4).
  • S. Lang: Basic mathematics, Springer Verlag, 1988. (III. poglavlje)