Obavijesti

Linkovi za vježbe

1. vježbe
2. vježbe
3. vježbe (A, B grupa - 1. dio, 2. dio, C, D grupa - 1. dio, 2. dio + dodatak)
4. vježbe (A, B grupa - 1. dio, 2. dio, C, D grupa - 1. dio, 2. dio + dodatak i ispravci)
5. vježbe
6. vježbe, pdf
7. vježbe, pdf


Informacija za studente doc. Bombardelli

Sve obavijesti i materijale u vezi ovog kolegija objavljivat ću putem Merlina. Ako nemate pristup Merlinu, javite mi se mailom (naslov maila: KMuG - pristup Merlinu, u mailu napišite svoje ime, prezime, JMBAG i AAI). Link na Zoom u terminu predavanja četvrtkom objavljen je na Merlinu.

Promjena grupe za predavanja

Svi studenti koji žele promijeniti grupu predavanja, tj. nastavnika moraju do petka 12.3.2021. u podne ispuniti ovaj formular.
Naknadne promjene neće biti moguće. Rezultati molbi bit će poznati otprilike dva tjedna nakon početka nastave.

Napominjemo da svatko može i smije pratiti predavanja i vježbe u svakoj grupi i koristiti se svim objavljenim materijalima. Molbe za promjenu grupa ne upućujte preko službenih formulara putem referade.

Predavanja za grupu T. Pejkovića

Predavanja kod Tomislava Pejkovića bit će snimljena: lista snimki, a u terminu predavanja održavat će se konzultacije preko Zooma. Ukoliko ima zainteresiranih studenata s pitanjima, trebaju se pridružiti utorkom od 16:15 do 16:30: pozivnica (Meeting ID: 698 559 3932 ; Passcode: a ). Ako nitko nema pitanja, neću samoinicijativno ponavljati ono što možete sami poslušati na snimkama ili pročitati u skripti.

Bilo bi dobro da se svi studenti iz moje grupe priključe prvim konzultacijama 9.3.2021. u 16:15.
(T. Pejković)

Materijali

Skripta za predavanja

Materijali za vježbe (materijali iz 2021.)

Materijali za vježbe (materijali iz 2020.)

 1. Metoda presjeka, detaljna rješenja zadataka iz prvog poglavlja. (I.K.)
 2. Algebarska metoda, zadaci s rješenjima i dodatnim uputama. Bitno je da sami skicirate slike po uputama u zadacima. U pdf-u je dodano pet slika na kraju.
  Interaktivni html s konstrukcijom (generiran GeoGebrom) & ggb:
  1. KMG-2-1-geometrijska-sredina.html – Kliknite na link i malo pričekajte, pa dolje desno imate opciju kretati se kroz korake konstrukcije. Također možete mijenjati duljinu zadanih dužina a i b i štošta drugo. Ovdje je ggb.
  2. KMG-2-zadatak-2.2.html. Ovdje je ggb.
  (M.S.)
 3. Osna i centralna simetrija, zadatci i rješenja. (I.V.)
 4. Translacija, rotacija, klizna simetrija, zadatci i rješenja. (I.V.)
 5. Homotetija, zadaci i rješenja. (I.K.)
 6. Inverzija, prvi dio (M.S.)
 7. Inverzija, Apolonijev problem
 8. Projektivna preslikavanja, zadatci i rješenja (I.V.)
 9. Krivulje 2. reda, zadaci i detaljni postupci rješavanja. (I.K.)
 10. Pascalov i Brianchonov teorem
 11. Krivulje drugog stupnja kao perspektivno kolinearne slike kružnice, zadatci i rješenja (I.V.)
 12. Konstrukcije ograničenim sredstvima, zadaci i detaljni postupci rješavanja. (I.K.)

Popis zadataka za vježbe

Predavanja po tjednima (iz 2020.)

 • U prva dva tjedna obradili smo poglavlje Euklidske konstrukcije iz skripte. Obrađen je i uvodni dio drugog poglavlja.
 • Treći i četvrti tjedan: poglavlje Izometrije euklidske ravnine. Proučite sve do kraja tog poglavlja.
 • Peti i šesti tjedan: početak trećeg poglavlja - cjeline 3.1, 3.2. i 3.3. (homotetije, potencija točke u odnosu na kružnicu) i mala pauza.
 • U sedmom i osmom tjednu proučavamo i primjenjujemo inverziju (3.4., 3.5 i 3.6) - dovršavamo poglavlje Homotetija i inverzija.
 • U devetom i desetom tjednu proučavamo Projektivna preslikavanja. U desetom tjednu započinjemo i sljedeće poglavlje.
 • Od desetog do dvanaestog tjedna proučavamo Krivulje drugog stupnja.
 • U zadnjem tjednu nastave proučavamo posljednje poglavlje skripte Konstrukcije izvedive ravnalom i šestarom.

Vježbe po tjednima (iz 2020.)

 • U prva dva tjedna obrađene su metoda presjeka i algebarska metoda.
 • Treći tjedan ćemo iskoristiti za usklađivanje grupa, pa molimo studente da prođu zadatke vezane uz te dvije metode, odnosno one od tih zadataka koje nisu rješavali sa svojim asistentom/asistenticom na vježbama.
 • U četvrtom tjednu proučite zadatke vezane uz osne i centralne simetrije. Također, preporučamo da rješavate zadatke iz prve domaće zadaće. Većinu zadataka biste trebali znati riješiti algebarskom metodom ili metodom presjeka.
 • U petom tjednu proučite zadatke vezane uz translaciju, rotaciju i kliznu simetriju. Možete vježbati neke zadatke iz druge domaće zadaće (zadaci se rješavaju većinom metodom izometrija koje smo dosada radili, a neki metodom homotetije koju još nismo obradili).
 • U šestom tjednu proučite zadatke vezane uz homotetiju.
 • Nakon kratke pauze u sedmom i osmom tjednu nastave na vježbama obrađujemo gradivo iz poglavlja Inverzija.
 • U devetom tjednu Projektivna preslikavanja.
 • U desetom tjednu Konike.
 • U jedanaestom tjednu Pascalov i Brianchonov teorem.
 • U dvanaestom tjednu objavljuju se vježbe iz dvije cjeline: Krivulje drugog stupnja kao perspektivno kolinearne slike kružnica te Konstrukcije ograničenim sredstvima.

Na ovoj stranici objavljujemo upute za rad studenata i potrebne materijale.

Skripta za predavanja (eventualne pogreške javite T. Pejkoviću).