Kolegij Konstruktivne metode u geometriji obavezan je jednosemestralni kolegij na drugoj godini studija Matematika; smjer: nastavnički i izborni kolegij na trećoj godini studija Matematika i fizika; smjer: nastavnički. Nastava se sastoji od tri sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Raspored nastave

U ljetnom semestru akademske godine 2023./2024. nastava iz kolegija Konstruktivne metode u geometriji održava se po sljedećem rasporedu.

 • Predavanja
  • doc.dr.sc. Mea Bombardelli [M-Ž]
   ponedjeljkom 12-15 u A002
  • doc.dr.sc. Tomislav Pejković [A-Lj]
   utorkom 12-15 u A001
 • Vježbe
  • Lukas Novak [A-Lj]
   srijedom 12-14 u 006
  • doc.dr.sc. Veronika Pedić Tomić [M-Ž]
   utorkom 12-14 u 004
 • Demonstrature
  • ***
   ***

Raspored predavanja i vježbi: raspored sati.

Konzultacije se održavaju po dogovoru, email adresa nastavnika je ime.prezime@math.hr.