Tomislav Pejković
tomislav pejkovic
Tomislav Pejković
Assistant Professor

University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics

Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
Croatia

pejkovic@math.hr

Science

Research interests

Diophantine approximation (Continued fractions, Polynomial root separation)

Papers

Doctoral thesis

T. Pejković, Polynomial root separation and applications, 2012 (advisors Yann Bugeaud and Andrej Dujella)


Teaching (in Croatian) - Nastava

Konzultacije

Za vrijeme kolokvijskih tjedana konzultacije se ne održavaju!

Konzultacije u ljetnom semestru su utorkom 11-12 i 15-16 (ured 207/II).
Ukoliko mislite doći na konzultacije u ovo ili neko drugo vrijeme, molim vas da mi pošaljete email (adresa je oblika ime.prezime@math.hr).

Obavijesti

Kolegiji

Kolegij na doktorskom studiju: Lagrangeov i Markovljev spektar (2018./2019.) - skripta, domaće zadaće: dz1/rj1, dz2/rj2, dz3/rj3.

Do sada sam držao vježbe i/ili predavanja iz sljedećih kolegija:

Other math works (in Croatian)

Diplomski rad

T. Pejković, Rothov teorem (dvi / pdf) (mentor prof. dr. sc. Andrej Dujella)

Seminari

  • Rezultante polinoma i sustavi polinomijalnih jednadžbi (pdf)
  • Polje Q(E[3]) za E : y^2=x^3+x (pdf)
  • Iracionalnost vrijednosti Riemannove zeta funkcije (pdf)

Članci za Matku

  • T.Pejković, Harryjev izbor, Matka 9 (2000 /2001.) br. 35. dvi
  • T. Pejković, Kako sam pomogao Matku, Matka 8 (1999./2000.) br. 31.
  • T. Pejković i F. Šimić, Karakterizacije kružnice, Matka 6 (1997./98.) br. 23.

Knjiga

  • T. Pejković, Iracionalni brojevi, Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb, 2001.; ISBN 953-6862-00-X

Natjecanja i matematička grupa

Stari materijali

Afine i projektivne transformacije