Obavijesti

Pisani dio završne provjere znanja 13. rujna 2021.

Završna provjera znanja održat će se u ponedjeljak 13. rujna 2021. u 11 sati. Studenti doc. Bombardelli pišu u predavaonici 110, a studenti doc. Pejkovića u predavaonici 101. Ispit se piše 60 minuta, a potrebno je ponijeti geometrijski pribor i osobnu iskaznicu ili iksicu.

Raspored:
JMBAG    Predavaonica
1191246199    110
1191247266    110
1191245422    110
1191246713    110
0319003015    110
1191219079    110
1191243251    110
1191243620    110
1191243823    110
0177044679    110
1191247180    101
1191243293    101
1191239278    101
1191237429    101
0083218936    101
1191238062    101
1191240837    101
1191245186    101
1191241374    101
0319002226    101
1191243956    101
1191244056    101
0130285103    101
1191247245    101
1191247378    101

Linkovi za vježbe

1. vježbe
2. vježbe
3. vježbe (A, B grupa - 1. dio, 2. dio, C, D grupa - 1. dio, 2. dio + dodatak)
4. vježbe (A, B grupa - 1. dio, 2. dio, C, D grupa - 1. dio, 2. dio + dodatak i ispravci)
5. vježbe
6. vježbe, pdf
7. vježbe, pdf
8. vježbe, pdf
9. vježbe (A, B grupa - 1. dio, 2. dio, C, D grupa - 1. dio, 2. dio)

Informacija za studente doc. Bombardelli

Sve obavijesti i materijale u vezi ovog kolegija objavljivat ću putem Merlina. Ako nemate pristup Merlinu, javite mi se mailom (naslov maila: KMuG - pristup Merlinu, u mailu napišite svoje ime, prezime, JMBAG i AAI). Link na Zoom u terminu predavanja četvrtkom objavljen je na Merlinu.

Promjena grupe za predavanja

Svi studenti koji žele promijeniti grupu predavanja, tj. nastavnika moraju do petka 12.3.2021. u podne ispuniti ovaj formular.
Naknadne promjene neće biti moguće. Rezultati molbi bit će poznati otprilike dva tjedna nakon početka nastave.

Napominjemo da svatko može i smije pratiti predavanja i vježbe u svakoj grupi i koristiti se svim objavljenim materijalima. Molbe za promjenu grupa ne upućujte preko službenih formulara putem referade.

Predavanja za grupu T. Pejkovića

Sva predavanja kod doc. Tomislava Pejkovića su snimljena: lista snimki,

Od 10.6.2021. konzultacije se održavaju isključivo po dogovoru. Nakon javljanja na mail, u dogovorenom terminu će se konzultacije održati preko Zooma (pozivnica, Meeting ID: 698 559 3932 ; Passcode: a ).
(T. Pejković)

Materijali

Skripta za predavanja

Materijali za vježbe (materijali iz 2021.)

Materijali za vježbe (materijali iz 2020.)

 1. Metoda presjeka, detaljna rješenja zadataka iz prvog poglavlja. (I.K.)
 2. Algebarska metoda, zadaci s rješenjima i dodatnim uputama. Bitno je da sami skicirate slike po uputama u zadacima. U pdf-u je dodano pet slika na kraju.
  Interaktivni html s konstrukcijom (generiran GeoGebrom) & ggb:
  1. KMG-2-1-geometrijska-sredina.html – Kliknite na link i malo pričekajte, pa dolje desno imate opciju kretati se kroz korake konstrukcije. Također možete mijenjati duljinu zadanih dužina a i b i štošta drugo. Ovdje je ggb.
  2. KMG-2-zadatak-2.2.html. Ovdje je ggb.
  (M.S.)
 3. Osna i centralna simetrija, zadatci i rješenja. (I.V.)
 4. Translacija, rotacija, klizna simetrija, zadatci i rješenja. (I.V.)
 5. Homotetija, zadaci i rješenja. (I.K.)
 6. Inverzija, prvi dio (M.S.)
 7. Inverzija, Apolonijev problem
 8. Projektivna preslikavanja, zadatci i rješenja (I.V.)
 9. Krivulje 2. reda, zadaci i detaljni postupci rješavanja. (I.K.)
 10. Pascalov i Brianchonov teorem
 11. Krivulje drugog stupnja kao perspektivno kolinearne slike kružnice, zadatci i rješenja (I.V.)
 12. Konstrukcije ograničenim sredstvima, zadaci i detaljni postupci rješavanja. (I.K.)

Popis zadataka za vježbe

Predavanja po tjednima (iz 2020.)

 • U prva dva tjedna obradili smo poglavlje Euklidske konstrukcije iz skripte. Obrađen je i uvodni dio drugog poglavlja.
 • Treći i četvrti tjedan: poglavlje Izometrije euklidske ravnine. Proučite sve do kraja tog poglavlja.
 • Peti i šesti tjedan: početak trećeg poglavlja - cjeline 3.1, 3.2. i 3.3. (homotetije, potencija točke u odnosu na kružnicu) i mala pauza.
 • U sedmom i osmom tjednu proučavamo i primjenjujemo inverziju (3.4., 3.5 i 3.6) - dovršavamo poglavlje Homotetija i inverzija.
 • U devetom i desetom tjednu proučavamo Projektivna preslikavanja. U desetom tjednu započinjemo i sljedeće poglavlje.
 • Od desetog do dvanaestog tjedna proučavamo Krivulje drugog stupnja.
 • U zadnjem tjednu nastave proučavamo posljednje poglavlje skripte Konstrukcije izvedive ravnalom i šestarom.

Vježbe po tjednima (iz 2020.)

 • U prva dva tjedna obrađene su metoda presjeka i algebarska metoda.
 • Treći tjedan ćemo iskoristiti za usklađivanje grupa, pa molimo studente da prođu zadatke vezane uz te dvije metode, odnosno one od tih zadataka koje nisu rješavali sa svojim asistentom/asistenticom na vježbama.
 • U četvrtom tjednu proučite zadatke vezane uz osne i centralne simetrije. Također, preporučamo da rješavate zadatke iz prve domaće zadaće. Većinu zadataka biste trebali znati riješiti algebarskom metodom ili metodom presjeka.
 • U petom tjednu proučite zadatke vezane uz translaciju, rotaciju i kliznu simetriju. Možete vježbati neke zadatke iz druge domaće zadaće (zadaci se rješavaju većinom metodom izometrija koje smo dosada radili, a neki metodom homotetije koju još nismo obradili).
 • U šestom tjednu proučite zadatke vezane uz homotetiju.
 • Nakon kratke pauze u sedmom i osmom tjednu nastave na vježbama obrađujemo gradivo iz poglavlja Inverzija.
 • U devetom tjednu Projektivna preslikavanja.
 • U desetom tjednu Konike.
 • U jedanaestom tjednu Pascalov i Brianchonov teorem.
 • U dvanaestom tjednu objavljuju se vježbe iz dvije cjeline: Krivulje drugog stupnja kao perspektivno kolinearne slike kružnica te Konstrukcije ograničenim sredstvima.

Na ovoj stranici objavljujemo upute za rad studenata i potrebne materijale.

Skripta za predavanja (eventualne pogreške javite T. Pejkoviću).