Neeuklidska geometrija

Diplomski studiji Teorijska matematika i Matematika; smjer: nastavnički.

Izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac

Predavanja: ponedjeljkom 10-13 (108).


Obavijesti


Pravila ocjenjivanja

Literatura

 1. M. Harvey, Geometry illuminated. An illustrated introduction to Euclidean and hyperbolic plane geometry, MAA Press, 2015.
 2. I. Kavčić, V. Krčadinac, Sferna i hiperbolička trigonometrija, Matematičko-fizički list LXIX 1/273, 2018.
 3. V. Krčadinac, Neeuklidska geometrija, skripta, Sveučilište u Zagrebu, 2021.
 4. A. Ramsay, R. D. Richtmyer, Introduction to hyperbolic geometry, Springer, 1995.
 5. P. J. Ryan, Euclidean and non-Euclidean geometry. An analytic approach, Cambridge University Press, 2006.

Domaće zadaće

 1. DZ 1 (04.10.2021.)
 2. DZ 2 (11.10.2021.)
 3. DZ 3 (25.10.2021.)
 4. DZ 4 (15.11.2021.)
 5. DZ 5 (06.12.2021.)
 6. DZ 6 (20.12.2021.)

Kolokviji i rezultati

Kolokviji od prethodnih akademskih godina


Vedran Krčadinac,