Kriptografija i sigurnost mreža

Obavezni kolegij na drugoj godini Diplomskog sveučilišnog studija Računarstvo i matematika                             3+0   0+0
Izborni kolegij na drugoj godini Diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika; smjer: nastavnički

Predavanja: Andrej Dujella


Raspored:
utorak 17-20   (004)
Obavijest: Završni ispit će se održati u utorak 23.1.2018. u 17 sati u predavaonici 004.
Zadaće se mogu pogledati u srijedu, 31.1.2018. u 14 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.
Popravni ispit će se održati u srijedu 7.2.2018. u 14 sati u predavaonici br. 108.
To je ujedno i dodatni termin za upis ocjena.

Sadržaj kolegija

Klasična kriptografija. Osnovni pojmovi. Supstitucijske šifre, Vigenèreova, Playfairova i Hillova šifra. Transpozicijske šifre. Naprave za šifriranje (Enigma).

Moderni simetrični blokovni kriptosustavi. Data Encryption Standard (DES). Kriptoanaliza DES-a. Advanced Encryption Standard (AES).

Kriptosustavi s javnim ključem. Ideja javnog ključa. RSA kriptosustav. Kriptoanaliza RSA. Ostali kriptosustavi s javnim ključem.

Testovi prostosti i metode faktorizacije. Pseudoprosti brojevi. Soloway-Strassenov i Miller-Rabinov test prostosti. Faktorizacija. Faktorske baze. Metoda kvadratnog sita.

Sigurnost mreža. Hash funkcije. Digitalni potpisi. Sigurnost elektronske pošte. Sigurnost internetskih protokola.


Predavanja (po poglavljima):

    1. Klasična kriptografija
          1.1. Osnovni pojmovi
          1.2. Supstitucijske šifre
          1.3. Vigenèreova šifra
          1.4. Playfairova šifra
          1.5. Hillova šifra
          1.6. Jednokratna bilježnica
          1.7. Transpozicijske šifre
          1.8. Naprave za šifriranje

    2. Moderni simetrični blokovni kriptosustavi
          2.1. Povijest DES-a
          2.2. Opis algoritma DES-a
          2.3. Svojstva DES-a
          2.4. Načini djelovanja
          2.5. Kriptoanaliza DES-a
          2.6. Još neki moderni blokovni kriptosustavi
          2.7. Advanced Encryption Standard

    3. Kriptosustavi s javnim ključem
          3.1. Ideja javnog ključa
          3.2. RSA kriptosustav
          3.3. Kriptoanaliza RSA kriptosustava
          3.4. Ostali kriptosustavi s javnim ključem

    4. Testovi prostosti i metode faktorizacije
          4.1. Pseudoprosti brojevi
          4.2. Solovay-Strassenov test
          4.3. Miller-Rabinov test
          4.4. Faktorizacija
          4.5. Faktorske baze
          4.6. Metoda verižnog razlomka
          4.7. Metoda kvadratnog sita

          Popis dostupne literature iz kriptografije


Osnovna literatura

 1. A. Dujella, M. Maretić: Kriptografija, Element, Zagreb, 2007.

 2. D. R. Stinson: Cryptography. Theory and Practice, CRC Press, Boca Raton, 1996 (first edition), 2002 (second edition), 2005 (third edition).

 3. W. Stallings: Cryptography and Network Security. Principles and Practice, Prentice Hall, Upper Sadle River, 2005.

Dodatna literatura

 1. M. W. Baldoni, C. Ciliberto, G. M. Piacentini Cattaneo: Elementary Number Theory, Cryptography and Codes, Springer-Verlag, Berlin, 2009.

 2. F. L. Bauer: Decrypted Secrets. Methods and Maxims of Cryptology, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

 3. J. Buchmann: Introduction to Cryptography, Springer-Verlag, New York, 2000.

 4. R. Crandall, C. Pomerance: Prime Numbers: A Computational Perspective, Springer-Verlag, New York, 2001.

 5. J. Daemen, V. Rijmen: The Design of Rijndael. AES - The Advanced Encryption Standard, Springer-Verlag, Berlin, 2002.

 6. J. Hoffstein, J. Pipher, J. H. Silverman: An Introduction to Mathematical Cryptography, Springer, New York, 2008.

 7. B. Ibrahimpašić: Kriptografija kroz primjere, Pedagoški fakultet Bihać, 2011.

 8. D. Kahn: The Codebreakers. The Story of Secret Writing, Scribner, New York, 1996. (hrvatski prijevod: Šifranti protiv špijuna, Centar za informacije i publicitet, Zagreb, 1979)

 9. J. Katz, Y. Lindell: Introduction to Modern Cryptography, CRC Press, Boca Raton, 2007.

 10. N. Koblitz: A Course in Number Theory and Cryptography, Springer-Verlag, New York, 1994.

 11. A. J. Menezes, P. C. Oorschot, S. A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, Boca Raton, 1996.

 12. R. A. Mollin: An Introduction to Cryptography, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, 2001.

 13. A. Salomaa: Public-Key Cryptography, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

 14. B. Schneier: Applied Cryptography, John Wiley, New York, 1995.

 15. S. Singh: The Code Book, Fourth Estate, London, 1999. (hrvatski prijevod: Šifre. Kratka povijest kriptografije, Mozaik knjiga, Zagreb, 2003)

 16. N. Smart: Cryptography. An Introduction, McGraw-Hill, New York, 2002.

 17. W. Trappe, L. C. Washington: Introduction to Cryptography with Coding Theory, Prentice Hall, Upper Sadle River, 2002.

 18. S. Vaudenay: A Classical Introduction to Cryptography. Applications for Communication Security, Springer, New York, 2006.

 19. M. Welschenbach: Cryptography in C and C++, Apress, Berkeley, 2001.

 20. S. Y. Yan: Number Theory for Computing, Springer-Verlag, Berlin, 2002.


Način polaganja ispita:

Domaće zadaće: Bit će četiri domaće zadaće (koje će se bodovati). Rok za predaju zadaće će biti u pravilu dva tjedna. Maksimalan broj bodova na svakoj zadaći je 15.
Aktivnost na nastavi: Na nastavi će se zadavati zadaci za samostalno rješavanje. Studenti koji budu najuspješniji u rješavanju tih zadataka, dobit će u pravilu za svaki zadatak po 5 bodova. Maksimalan broj bodova koji će se moći sakupiti u ovoj komponenti je 20.
Kolokviji i završni ispit: Neće biti kolokvija. Završni ispit je pismeni. Zadaci će biti iz onih poglavlja koja nisu bila obuhvaćena domaćim zadaćama. Nema uvjeta za pristup završnom ispitu. Završni ispit će se održati u redovitom terminu nastave iz ovog kolegija (vjerojatno jedan od zadnja dva tjedna nastave). Maksimalan broj bodova koji je moguće dobiti na završnom ispitu je 40.
Bit će jedan termin za popravak završnog ispita za studente koji nisu izašli za završni ispit ili su nezadovoljni rezultatom završnog ispita.
Zaključivanje ocjene: Zbrojit će se bodovi iz domaćih zadaća (max. 60), aktivnosti na nastavi (max. 20) i završnog ispita (max. 40).
Ocjene:   ≥ 85 bodova - ocjena 5;   ≥ 70 bodova - ocjena 4;   ≥ 55 bodova - ocjena 3;   ≥ 40 bodova - ocjena 2;   < 40 bodova - ocjena 1.


Web forum kolegija "Kriptografija"

Zrinka Franušić: Kriptografija i sigurnost mreža (2010/2011)

Kriptografija - stari izborni kolegij

Teorija brojeva - kolegij na preddiplomskom studiju

Elementarna teorija brojeva - kolegij na preddiplomskom studiju

Teorija brojeva u kriptografiji - poslijediplomski kolegij (2003/2004)

Studentski seminar - Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (2002/2003)


Domaće zadaće i završni ispiti:

2009/2010: zad1, zad2, zad3, zad4, završni

2011/2012: zad1, zad2, zad3, zad4, završni

2012/2013: zad1, zad2, zad3, zad4, završni

2013/2014: završni

2014/2015: završni

2015/2016: završni


Primjeri domaćih zadaća iz starog kolegija Kriptografija:

1999/2000: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 zad6

2000/2001: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5

2001/2002: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5 zad6

2002/2003: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5

2003/2004: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5

2004/2005: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5

2005/2006: zad1 zad2 zad3 zad4

2006/2007: zad1 zad2 zad3 zad4 zad5


Andrej Dujella home page