paprat

Matematika

Preddiplomski studij Molekularna biologija

Izv.prof.dr.sc. Vedran Krčadinac

Predavanja: srijedom 14-17.

Vježbe: petkom 13-15.

Nastava se održava na Matematičkom odsjeku PMF-a, Bijenička cesta 30, u predavaonici A001.

Sadržaj predmeta i pravila ocjenjivanja

Literatura

  1. D.Bakić, Matematika, skripta, 2010.
  2. T.Bedeković, B.Jandras, D.Žubrinić, Matrične transformacije ravnine, Hrvatski matematički elektronski časopis math.e, broj 1, veljača 2004.
  3. L.Edelstein-Keshet, Differential calculus for the life sciences, University of British Columbia, 2018.
  4. V.Krčadinac, Matematika. Preddiplomski studij Molekularna biologija, skripta, 2023.
  5. Maxima, a Computer Algebra System.
  6. C.Neuhauser, Calculus for biology and medicine, Pearson, 2004.
  7. H.M.Sauro, Introduction to linear algebra for systems biology, Ambrosius Publishing, 2013.

Obavijesti

Usmeni ispiti održavaju se 26.6. (ponedjeljak), 28.6. (srijeda) i 30.6.2023. (petak) u predavaonici A318 na MO prema dogovorenom rasporedu.


Projektni zadaci


Materijali

Maxima materijali

Domaće zadaće

Ostalo


Kolokviji i rezultati

Kolokviji od prethodnih akademskih godina


Video predavanja iz 2020./21.

Video predavanja iz 2019./20. dostupna su na YouTubeu i na Vimeu.


Vedran Krčadinac,