Programiranje 1

Tijekom semestra održat će se dva redovita kolokvija. Ukupan broj bodova na prvom kolokviju je najmanje 40, a na drugom najmanje 60 (oba kolokvija mogu imati bonus bodove). Za prolaz kolegija potrebno je sakupiti ukupno barem 45 bodova na redovitim kolokvijima (prvi i drugi zajedno ili popravni), a pri tome na barem jednom "programskom" zadatku treba sakupiti najmanje 80% mogućih bodova. Na kolokvijima će biti navedeno koji se zadaci smatraju "programskima" (u pravilu ih na prvom kolokviju neće biti).

Ovdje ćete moći pronaći informacije o kolokvijima (termine održavanja i sl.), te zadatke i rezultate tih kolokvija.

Popravni kolokvij

Studenti koji na kolokvijima nisu prikupili dovoljno bodova za prolaz, trebaju izaći na popravni kolokvij u petak, 5. ožujka u 16h. Raspored po učionicama možete vidjeti ovdje.

Drugi kolokvij

Objavljeni su rezultati drugog kolokvija; možete ih vidjeti ovdje.

 • Studentima koji su prošli i zadovoljni su ocjenom objavljenom u rezultatima, ta ocjena će biti upisana u ISVU (ne trebaju se javljati profesoru!).
 • Studenti koji su prošli, ali nisu zadovoljni ocjenom objavljenom u rezultatima:
  • mogu izaći na usmeni ispit - trebaju se javiti profesoru kojem pripadaju po abecedi najkasnije do srijede, 24. veljače u 20h.
   Usmeni kod prof. Bujanovića će biti u četvrtak, 25. veljače u 11h30.
   Uočite da ocjena postignuta na usmenom može biti i niža od već zarađene ocjene (uključivo i pad kolegija).
  • mogu odbiti ocjenu tako da se jave profesoru kojem pripadaju po abecedi najkasnije do srijede, 24. veljače u 20h. U tom slučaju kolegij treba upisati iduće godine.
 • Studenti koji na kolokvijima nisu prikupili dovoljno bodova za prolaz, trebaju izaći na popravni kolokvij u petak, 5. ožujka u 16h.

Prvi kolokvij

Objavljeni su rezultati prvog kolokvija; možete ih vidjeti ovdje.

Objavljeni su rezultati prvog kolokvija za studente koji su naknadno pisali bolesnički kolokvij; možete ih vidjeti ovdje.

Primjeri kolokvija

godina kolokvij zadaci rješenja
2020/2021 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2019/2020 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2018/2019 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2017/2018 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2016/2017 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2015/2016 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2014/2015 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2013/2014 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2012/2013 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2011/2012 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2010/2011 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2009/2010 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2008/2009 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2007/2008 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2006/2007 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij