Programiranje 1

Nastavni materijali

Autor skripte za vježbe je Vedran Šego.

Prezentacije za predavanja je napravio prof. Saša Singer; u donjoj tablici su predavanja iz ak. godine 2019/2020. Dodatne materijale možete pronaći na web-stranici prof. Singera.

redni broj tema link
0 Skripta za vježbe
1 Uvod u kolegij
2 Uvod u algoritme, principi rada računala, građa računala
Dodatak: Matematički model računala — Turingov stroj
Dodatak: Stvarni izgled računala, cache
3 Prikaz podataka u računalu, cijeli brojevi bez predznaka, cijeli brojevi s predznakom
4 Prikaz realnih brojeva, aritmetika i greške zaokruživanja
Dodatak: Cijeli i realni brojevi — binarni prikaz i prikaz u računalu (algoritmi i primjeri)
Dodatak: Aritmetika realnih brojeva i širenje grešaka zaokruživanja
5 Uvod u C, Unix i Windows okruženje. Primjeri programa kroz Code::Blocks
Dodatak: Detaljan opis prva tri programa kroz Code::Blocks
6 Osnovni elementi C-a, konstante, varijable, enumeracije. Operatori i izrazi — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
7 Operatori i izrazi — drugi dio. Potpuna tablica prioriteta

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
8 Kontrola toka programa — naredbe za kontrolu postupaka

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
9 Osnovni algoritmi na cijelim brojevima

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
10 Funkcije, primjeri, rekurzivne funkcije, zadaci o funkcijama

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
Dodatak: Primjeri funkcija za neke probleme (Prosti brojevi i faktori, binomni koeficijenti, brzo potenciranje)
11 Ulaz i izlaz podataka — znakovi, stringovi, formatirani ulaz/izlaz

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
12 Nizovi, operacije, pretraživanje nizova

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.
13 Sortiranje nizova, ponavljanje za kolokvij

Ovdje možete pronaći neke programe napisane na predavanjima.

Predavanja prof. Nogo (klik za prikaz)

redni broj tema link
1 Uvod u kolegij
2 Uvod u algoritme, principi rada računala
3 Prikaz podataka u računalu – osnovni tipovi i cijeli brojevi
4 Prikaz realnih brojeva u računalu, aritmetika realnih brojeva
5 Uvod u C, osnovni tipovi podataka, deklaracija varijabli
6 Tipovi varijabli (nastavak), operatori i izrazi
7 Naredbe za kontrolu toka
8 Osnovni algoritmi na cijelim brojevima
9 Funkcije
10 Funkcije (nastavak), rekurzije
11 Ulaz i izlaz podataka
12 Složene strukture podataka: nizovi (polja)
13 Operacije s nizovima podataka

Dodatni materijali

On-line vježbanje

Linkovi