Programiranje 1

Predavanja

profesor termin predavanja termin konzultacija
Zvonimir Bujanović ponedjeljak, 16h-18h [CD]
(003/online)
ponedjeljak, 14h-16h
(A307)
Matej Mihelčić utorak, 16h-18h [AB]
(003/online)
utorak, 14h-16h
(226)

Vježbe

asistent termin vježbi termin konzultacija
Luka Cigler utorak, 18h-20h [AB]
(003/online)
srijeda, 12h-14h
Marko Horvat utorak, 18h-20h [AB]
(003/online)
utorak, 16h-18h
Sebastijan Horvat ponedjeljak, 18h-20h [CD]
(003/online)
ponedjeljak, 15h-16h
petak, 14h-15h
Matko Ljulj ponedjeljak, 18h-20h [CD]
(003/online)
ponedjeljak, 14h-16h

Demonstrature

Demonstratorima se obavezno javite mailom, a oni će vam tada predložiti način održavanja demonstratura (mailom, preko Zooma ili nekako drugačije).

demonstrator termin demonstratura
Luka Banović srijeda, 16h-18h
luka.banovic[na]student.math.hr
Sanjin Jurić Fot petak, 12h-14h
sanjin.juric.fot[na]student.math.hr
Nera Majtanić srijeda, 8h-10h
nera.majtanic[na]student.math.hr
Lucija Relić petak, 11h-13h
lucija.relic[na]student.math.hr
Borna Šimić petak, 16h-18h
borna.simic[na]student.math.hr
Luka Šimek četvrtak, 12h-14h
luka.simek[na]student.math.hr