Programiranje 1

Domaće zadaće se odvijaju putem web-aplikacije koja se nalazi na sljedećoj adresi:
http://degiorgi.math.hr/prog1/ku/

Da biste se prijavili u aplikaciju za zadaće morate imati e-mail adresu na računalu student. Postupak prve prijave u aplikaciju za zadaće:

  • Unesite svoj JMBAG i neku lozinku u gornje dvije "kućice" na gore navedenoj web-stranici.
  • Popunite preostale 4 kućice u donjem dijelu web-stranice (ponovite istu lozinku).
  • Na e-mail adresu na računalu student će Vam biti poslan konfirmacijski mail.
  • Klikom na link u tom mailu potvdite svoj korisnički račun u aplikaciji za zadaće.
  • Sada se možete ulogirati u aplikaciju (treba popuniti samo gornje dvije "kućice") i rješavati zadaće.

Domaće zadaće ukupno nose 10 bodova. Možete ih predati najkasnije do dana kad se održava drugi kolokvij.

Važno: bodovi iz zadaća ne ulaze u uvjet za prolaz kolegija! Potrebnih 45 bodova treba ostvariti u zbroju bodova na kolokvijima. Tek tada se na rezultat pribrajaju bodovi iz zadaća.