Kombinatorika

Diplomski studiji Teorijska matematika, Primijenjena matematika, Matematička statistika, Računarstvo i matematika, Financijska i poslovna matematika, Matematika; smjer: nastavnički i Matematika i informatika; smjer: nastavnički.

Izv. prof. dr. sc. Vedran Krčadinac

Predavanja i vježbe: srijedom 08-11 (004).


Obavijesti

Usmeni ispiti su u četvrtak, 24.2. i petak, 25.2.2022. u 9 i 10 sati. Upišite se u raspored na vratima ureda 304.


Sadržaj predmeta i pravila ocjenjivanja

Literatura

 1. P. J. Cameron, Combinatorics: topics, techniques, algorithms, Cambridge University Press, 1996.
 2. C. D. Godsil, Algebraic combinatorics, CRC Press, 1993.
 3. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Concrete mathematics. A foundation for computer science, Addison-Wesley, 1994.
 4. M. Knežević, V. Krčadinac, L. Relić, Matrix products of binomial coefficients and unsigned Stirling numbers, u Proceedings of the 3rd Croatian Combinatorial Days (urednici T. Došlić, S. Majstorović), Građevinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2021., str. 35-44.
 5. V. Krčadinac, Kombinatorika, skripta, Sveučilište u Zagrebu, 2022.
 6. N. A. Loehr, Bijective combinatorics, CRC Press, 2011.
 7. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.
 8. H. S. Wilf, generatingfunctionology, Academic Press, Inc., 1994.

Domaće zadaće

 1. DZ 1 (06.10.2021.)
 2. DZ 2 (13.10.2021.)
 3. DZ 3 (20.10.2021.)
 4. DZ 4 (27.10.2021.)
 5. DZ 5 (03.11.2021.)
 6. DZ 6 (10.11.2021.)
 7. DZ 7 (08.12.2021.)
 8. DZ 8 (15.12.2021.)
 9. DZ 9 (22.12.2021.)
 10. DZ 10 (19.01.2022.)

Kolokviji i rezultati

Rezultati kratkih testova

Kolokviji od prethodnih akademskih godina

Kolokviji od ranijih godina dostupni su na staroj stranici kolegija.


Video predavanja iz 2020./21.

 1. Osnove prebrojavanja
 2. Diferencijski račun
 3. Bijektivni dokazi
 4. Stirlingovi brojevi
 5. Topovski polinom i sparivanja
 6. Formula uključivanja-isključivanja
 7. Möbiusova inverzija (1)
 8. Möbiusova inverzija (2)
 9. Lanci i antilanci
 10. Funkcije izvodnice
 11. Konvergencija u prstenu C[[z]]
 12. Lagrangeova formula inverzije

Vedran Krčadinac,