English

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, izvanredni profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, izvanredni profesor, PMF, Split
dr.sc. Filip Najman, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Matija Kazalicki, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Petra Rihter Tadić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, viši asistent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Vinko Petričević, viši asistent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Nikola Adžaga, asistent, Građevinski fakultet, Zagreb
Marija Bliznac Trebješanin, doktorand, Građevinski fakultet, Zagreb
Goran Dražić, asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Iva Kasum, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ivan Krijan, asistent, PMF-MO, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Lucija Ružman, asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
Tomislav Gužvić, doktorski student, Zagreb


Naredni seminari:

Stefan Planitzer (Technische Universität Graz):
Romanoff's theorem and related problems
srijeda, 5. listopada 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Kwok Chi Chim (Technische Universität Graz):
On a variant of Pillai's problem
srijeda, 5. listopada 2016. u 10:45 u predavaonici br. 104

Dijana Kreso (Technische Universität Graz):
Decomposable polynomials in second order linear recurrence sequences
srijeda, 5. listopada 2016. u 11:15 u predavaonici br. 104

Aljoša Šubašić: Klasifikacija rješenja polinomijalne Pellove jednadžbe
srijeda, 26. listopada 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Matija Kazalicki: Još o Diofantovim šestorkama
srijeda, 9. studenog 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marija Bliznac Trebješanin: Brill-Noether teorija
srijeda, 16. studenog 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Mathieu Dutour (Institut Ruđer Bošković, Zagreb):
Polyhedral subdivisions and homology/cohomology computation
srijeda, 23. studenog 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marc Munsch (Technische Universität Graz):
Diophantine and distributional properties of polynomial products
srijeda, 7. prosinca 2016. u 10:00 u predavaonici br. 104

Bartosz Naskrecki (University of Bristol):
Generalized Fermat's equation of type (2,3,n)
srijeda, 14. prosinca 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marija Bliznac Trebješanin: Diofantske D(4)-m-torke i srodni problemi
javna obrana teme disertacije
srijeda, 21. prosinca 2016. u 10:15 u predavaonici br. 104

Ivan Mirković (University of Massachusetts):
Osnovni teorem teorije polja klasa
srijeda, 11. siječnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Aljoša Šubašić: Ramanujanove kongruencije
srijeda, 25. siječnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Filip Najman: Rast torzije eliptičkih krivulja pri promjeni baze
srijeda, 8. veljače 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Matija Kazalicki: Supersingularne nultočke divizorskih polinoma eliptičkih krivulja prostog konduktora
srijeda, 1. ožujka 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marija Bliznac Trebješanin: Ne postoji D(4)-petorka
srijeda, 5. travnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Florian Luca (Wits University, Johannesburg; Max Planck Institute, Bonn; University of Ostrava):
On Diophantine quadruples of Fibonacci numbers
petak, 21. travnja 2017. u 12:15 u predavaonici br. 104

Volker Ziegler (University of Salzburg):
There are no Diophantine quintuples
srijeda, 7. lipnja 2017. u 11:00 u predavaonici br. 104

Nikola Adžaga: Chabautyjeva metoda
srijeda, 14. lipnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Petar Bakić: Slike Galoisovih reprezentacija pridruženih eliptičkim krivuljama
srijeda, 28. lipnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Christian Elsholtz (Technische Universität Graz):
The complexity of multiplicative functions
srijeda, 12. srpnja 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Clemens Heuberger (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt):
Non-Adjacent Digit Expansions
srijeda, 27. rujna 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održava se akademske godine 2016/2017. Predavanja se održavaju četvrtkom 10-12 u 105.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.

Skripta

Prva zadaća
Druga zadaća
Treća zadaća
Četvrta zadaća


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: