English

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, izvanredni profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, izvanredni profesor, PMF, Split
dr.sc. Filip Najman, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Matija Kazalicki, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Petra Tadić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, viši asistent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Vinko Petričević, viši asistent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Nikola Adžaga, asistent, Građevinski fakultet, Zagreb
Marija Bliznac Trebješanin, doktorand, Građevinski fakultet, Zagreb
Goran Dražić, asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Iva Kasum, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ivan Krijan, asistent, PMF-MO, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Lucija Ružman, asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
Tomislav Gužvić, doktorski student, Zagreb
Antonela Trbović, doktorski student, Zagreb


Naredni seminari:

Nikola Adžaga: Diofantove m-torke u prstenima cijelih brojeva
javna obrana teme doktorske disertacije
srijeda, 18. listopada 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Marija Bliznac Trebješanin: Kongruentni brojevi
srijeda, 25. listopada 2017. u 10:15 u predavaonici br. 109

Robert Tichy (Technische Universität Graz):
Normal numbers: Quantitative and computational aspects
ponedjeljak, 6. studenog 2017. u 12:00 u predavaonici br. 108

Ivan Jelić: Topološki pristup nekim tvrdnjama teorije brojeva
srijeda, 8. studenog 2017. u 10:15 u predavaonici br. 104

Mahadi Ddamulira (Technische Universität Graz):
On a problem of Pillai with k-generalised Fibonacci numbers and powers of 2
srijeda, 6. prosinca 2017. u 11:00 u predavaonici br. 104


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održava se akademske godine 2016/2017. Predavanja se održavaju četvrtkom 10-12 u 105.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.

Skripta

Prva zadaća
Druga zadaća
Treća zadaća
Četvrta zadaća


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: