English          

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Borka Jadrijević, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
Filip Najman, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, redoviti profesor, PMF, Split
dr.sc. Filip Najman, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, izvanredni profesor, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Matija Kazalicki, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, izvanredni profesor, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Nikola Adžaga, docent, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, docent, Fakultet za matematiku, Rijeka
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Fakultet za matematiku, Rijeka
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Vinko Petričević, docent, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek
dr.sc. Petra Rihter Tadić, docent, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
dr.sc. Goran Dražić, viši asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
dr.sc. Tomislav Gužvić, poslijedoktorand, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Ivan Krijan, Zagreb
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
dr.sc. Antonela Trbović, Zagreb
dr.sc. Borna Vukorepa, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Alen Andrašek, asistent, Građevinski fakultet, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Lukas Novak, doktorski student, Zagreb
Petar Orlić, asistent, PMF-MO, Zagreb
Valentina Pribanić, doktorski student, Zagreb
Pavao Radić, asistent, PMF, Split
Lucija Ružman, stručni suradnik, FESB, Split


Naredni seminari:

Obrana doktorske disertacije
Borna Vukorepa: Isogenies of elliptic curves over small degree number fields
ponedjeljak, 24. listopada 2022. u 15:00, u predavaonici br. A102

Valentina Pribanić: Pregled napada na SIDH/SIKE
srijeda, 2. studenog 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

David Tarandek: Mestreova polinomijalna metoda za netrivijalne torzijske grupe
srijeda, 7. prosinca 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Anđa Valent, Ivica Vuković: Stjepan Bohniček (1872. - 1956.) - o stopedesetoj obljetnici rođenja
srijeda, 14. prosinca 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Oana Padurariu (Boston University):
Rational points on Atkin-Lehner quotients of geometrically hyperelliptic Shimura curves
srijeda, 21. prosinca 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Dragana Kordić: Eliptičke krivulje maksimalnog ranga
srijeda, 8. veljače 2023. u 10:15, online (zoom)
https://zoom.us/j/93326181802?pwd=Tk9WUGpldFBUL3hqUUlnUysza0lIUT09

Katerina Santicola (University of Warwick):
Reverse engineering polynomials
srijeda, 15. veljače 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104

Valentina Pribanić: Radikalne izogenije i modularne krivulje
javna obrana teme doktorske disertacije
srijeda, 22. veljače 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104

Lejla Smajlović (Univerzitet u Sarajevu):
Kanonički generatori Atkin-Lehner-ovih grupa, njihove singularne invarijante i primjena na eksplicitnu teoriju polja klasa ideala
srijeda, 29. ožujka 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104

Philippe Michaud Jacobs (University of Warwick):
Isogenies of elliptic curves and Diophantine equations
srijeda, 3. svibnja 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104

Petar Orlić: Gröbnerove baze
srijeda, 24. svibnja 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104

Krijn Reijnders (Radboud University):
A categorical approach to post-quantum signatures
srijeda, 14. lipnja 2023. u 10:15, u predavaonici br. 104


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme, modularne krivulje i Galoisove reprezentacije

održava se u ljetnom semestru akademske godine 2022/2023, petkom 10-12 u predavaonici 109.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Algebarska geometrija

održava se u akademskoj godini 2022/2023, četvrtkom 11-13 u predavonici 002.


Poslijediplomski kolegij

Andrej Dujella: Diofantove m-torke i eliptičke krivulje

održavao se u akademskoj godini 2021/2022, srijedom 16-18 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Kvantni algoritmi i postkvantna kriptografija

održava se u ljetnom semestru akademske godine 2020/2021, utorkom 10-12 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Galoisove reprezentacije pridružene eliptičkim krivuljama

održava se u zimskom semestru akademske godine 2020/2021, utorkom 10-12 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin i Zrinka Franušić: Diofantovi skupovi

održavao se akademske godine 2019/2020, srijedom 12:15-13:45 u predavonici 105.


Poslijediplomski kolegij

Tomislav Pejković: Lagrangeov i Markovljev spektar

održavao se akademske godine 2018/2019.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja

održavao se akademske godine 2017/2018.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održavao se akademske godine 2016/2017.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: