English

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Borka Jadrijević, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, redoviti profesor, PMF, Split
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Filip Najman, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Matija Kazalicki, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Nikola Adžaga, docent, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Petra Tadić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr.sc. Vinko Petričević, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Ivan Krijan, asistent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Goran Dražić, asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Tomislav Gužvić, asistent, PMF-MO, Zagreb
Iva Kasum, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Valentina Pribanić, doktorski student, Zagreb
Lucija Ružman, stručni suradnik, FESB, Split
Antonela Trbović, asistent, PMF-MO, Zagreb
Borna Vukorepa, asistent, PMF-MO, Zagreb


Naredni seminari:

Bidisha Roy (Harish-Chandra Research Institute, Allahabad):
Torsion groups of Mordell curves over cubic and sextic fields
srijeda, 16. listopada 2019. u 10:15 u predavaonici br. 104

Goran Dražić: Mordell-Weilovo sito
srijeda, 23. listopada 2019. u 10:15 u predavaonici br. 104

Nuno Freitas (University of Barcelona):
Frey abelian varieties and Fermat-type equations
srijeda, 30. listopada 2019. u 10:15 u predavaonici br. 104

Tomislav Gužvić: Jarnikov teorem za loše aproksimabilne kompleksne brojeve
srijeda, 13. studenog 2019. u 10:15 u predavaonici br. 104

Goran Dražić: Hurwitzov spektar
srijeda, 13. studenog 2019. u 11:00 u predavaonici br. 104

Victoria Cantoral Farfan (Katholieke Universiteit Leuven):
Fields of definition of elliptic fibrations on covers of certain extremal rational elliptic surfaces
srijeda, 15. siječnja 2020. u 10:15 u predavaonici br. 104

Peter Bruin (Universiteit Leiden):
Counting elliptic curves with prescribed level structure over number fields
srijeda, 29. siječnja 2020. u 10:15 u predavaonici br. 104

George Turcas (Institute of Mathematics of the Romanian Academy):
Irreducible binary cubics and the generalised superelliptic equation over number fields
srijeda, 12. veljače 2020. u 10:15 u predavaonici br. 104

Ivan Krijan: Torzija eliptičkih krivulja nad beskonačnim Abelovim proširenjima od Q
srijeda, 19. veljače 2020. u 10:15 u predavaonici br. 104

Obrana doktorske disertacije:
Ivan Krijan: Torzija eliptičkih krivulja nad beskonačnim Abelovim proširenjima od Q
ponedjeljak, 20. travnja 2020. u 18:00, online (zoom)

Obrana teme doktorske disertacije:
Tomislav Gužvić: Torzija eliptičkih krivulja s racionalnom j-invarijantom nad poljima algebarskih brojeva
ponedjeljak, 27. travnja 2020. u 14:00, online


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin i Zrinka Franušić: Diofantovi skupovi

održava se akademske godine 2019/2020, srijedom 12:15-13:45 u predavonici 105.


Poslijediplomski kolegij

Tomislav Pejković: Lagrangeov i Markovljev spektar

održavao se akademske godine 2018/2019.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja

održavao se akademske godine 2017/2018.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održavao se akademske godine 2016/2017.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: