English

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, izvanredni profesor, PMF, Split
dr.sc. Matija Kazalicki, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Filip Najman, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, docent, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Petra Tadić, docent, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
dr.sc. Nikola Adžaga, poslijedoktorand, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin, poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, poslijedoktorand, Odjel za matematiku, Rijeka
dr.sc. Vinko Petričević, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Goran Dražić, asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
Iva Kasum, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb
Ivan Krijan, asistent, PMF-MO, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Lucija Ružman, asistent, Kemijsko-tehnološki fakultet, Split
Tomislav Gužvić, asistent, PMF-MO, Zagreb
Antonela Trbović, asistent, PMF-MO, Zagreb


Naredni seminari:

Pavel Zorin-Kranich (University of Bonn):
Mean value estimates for multiparameter Weyl sums via decoupling
srijeda, 24. listopada 2018. u 11:00 u predavaonici br. 104

Robert Osburn (University College Dublin):
The colored Jones polynomial for double twist knots
utorak, 30. listopada 2018. u 19:00 u predavaonici br. 104

Ana Kontrec: Bloch-Okounkov teorem i primjene u teoriji reprezentacija
srijeda, 7. studenog 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Alan Filipin: Proširenje nekih Diofantovih parova II
srijeda, 21. studenog 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Borna Vukorepa: Torzijske grupe eliptičkih krivulja
srijeda, 5. prosinca 2018. u 10:15 u predavaonici br. 104

Ivan Krijan: Torzija eliptičkih krivulja nad beskonačnim Abelovim proširenjima od Q
utorak, 18. prosinca 2018. u 15:00 u predavaonici br. 107
(javna obrana teme disertacije)

Ekin Özman (Bogazici University):
Modular curves, rational points and Diophantine equations
srijeda, 19. prosinca 2018. u 17:00 u predavaonici br. 005
Znanstveni kolokvij HMD-a


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Tomislav Pejković: Lagrangeov i Markovljev spektar

održava se akademske godine 2018/2019. Predavanja se održavaju ponedjeljkom 14-16 u 002.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja

održavao se akademske godine 2017/2018.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održavao se akademske godine 2016/2017.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.

Skripta

Prva zadaća
Druga zadaća
Treća zadaća
Četvrta zadaća


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: