English          

Seminar za teoriju brojeva i algebru


Raspored: srijeda 10:15 - 11:45
                  PMF-MO, predavaonica br. 104

Voditelji seminara:

Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
Ivica Gusić, redoviti profesor, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb
Borka Jadrijević, redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
Filip Najman, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb


Članovi seminara:

dr.sc. Andrej Dujella, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Alan Filipin, redoviti profesor, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Ivica Gusić, redoviti profesor, FKIT, Zagreb
dr.sc. Borka Jadrijević, redoviti profesor, PMF, Split
dr.sc. Filip Najman, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zvonko Čerin, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Bernadin Ibrahimpašić, redoviti profesor, Pedagoški fakultet, Bihać
dr.sc. Boris Širola, redoviti profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Zrinka Franušić, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Mirela Jukić Bokun, izvanredni profesor, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Matija Kazalicki, izvanredni profesor, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ivan Soldo, izvanredni profesor, Odjel za matematiku, Osijek
dr.sc. Nikola Adžaga, docent, Građevinski fakultet, Zagreb
dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Split
dr.sc. Sanda Bujačić Babić, docent, Fakultet za matematiku, Rijeka
dr.sc. Ana Jurasić, docent, Fakultet za matematiku, Rijeka
dr.sc. Tomislav Pejković, docent, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Petra Rihter Tadić, docent, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
dr.sc. Goran Dražić, viši asistent, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb
dr.sc. Tomislav Gužvić, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Vinko Petričević, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Antonela Trbović, poslijedoktorand, PMF-MO, Zagreb
dr.sc. Ljubica Baćić Đuračković, Vukovar
dr.sc. Ivan Krijan, Zagreb
dr.sc. Miljen Mikić, Zagreb
mr.sc. Luka Lasić, stručni suradnik, FKIT, Zagreb
Alen Andrašek, asistent, Građevinski fakultet, Zagreb
Kristina Miletić, asistent, Građevinski fakultet, Mostar
Petar Orlić, asistent, PMF-MO, Zagreb
Valentina Pribanić, doktorski student, Zagreb
Lucija Ružman, stručni suradnik, FESB, Split
Borna Vukorepa, asistent, PMF-MO, Zagreb


Naredni seminari:

Maarten Derickx (Leiden University):
Uniform boundedness of unramified isogenies
četvrtak, 14. listopada 2021. u 10:15, u predavaonici br. A201

Nicolas Billerey (Universite Clermont Auvergne):
A new approach towards the generalized Fermat equation of signature (r,r,p)
srijeda, 27. listopada 2021. u 10:15, online
https://zoom.us/j/92717637582

Borna Vukorepa: Izogenije eliptičkih krivulja nad poljima algebarskih brojeva malog stupnja
javna obrana teme disertacije
srijeda, 9. veljače 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Vinko Petričević: Traženje eliptičkih krivulja velikoga ranga
srijeda, 16. ožujka 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Petar Orlić: Točke malog stupnja na hipereliptičkim krivuljama
srijeda, 13. travnja 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104

Alan Filipin: Produkti istoznamenkastih brojeva u rekurzivnim nizovima
srijeda, 20. travnja 2022. u 10:30, u predavaonici br. 104

Stipe Marić: Jake Diofantove m-torke
srijeda, 27. travnja 2022. u 10:15, online
https://zoom.us/j/94189619390?pwd=S3B0OTRhLzh5NWlCTXNkSzkzeTVCQT09

Valentina Pribanić: Edwardsove krivulje i Diofantove m-torke
srijeda, 4. svibnja 2022. u 10:15, online
https://zoom.us/j/97506552696?pwd=MWlxalRsblRNQVhlZjB5dFo0V1Zrdz09

Domagoj Jelić: Eliptičke krivulje inducirane Diofantovim trojkama nad kvadratnim poljima
srijeda, 25. svibnja 2022. u 10:15, online
https://zoom.us/j/98206341776?pwd=WXdkUHhXUXZWOUlCOEM0M0lCWXN1QT09

Timo Keller (Universität Hannover):
Exact verification of the strong Birch-Swinnerton-Dyer conjecture for some absolutely simple modular abelian surfaces
četvrtak, 9. lipnja 2022. u 10:15, u predavaonici br. A201

David Tarandek: Mestreova polinomijalna metoda za netrivijalne torzijske grupe
srijeda, 28. rujna 2022. u 10:15, u predavaonici br. 104


Prethodni seminari:


Preporučena literatura

Poslijediplomski kolegij

Andrej Dujella: Diofantove m-torke i eliptičke krivulje

održava se u akademskoj godini 2021/2022, srijedom 16-18 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Kvantni algoritmi i postkvantna kriptografija

održava se u ljetnom semestru akademske godine 2020/2021, utorkom 10-12 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Galoisove reprezentacije pridružene eliptičkim krivuljama

održava se u zimskom semestru akademske godine 2020/2021, utorkom 10-12 preko Zooma.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin i Zrinka Franušić: Diofantovi skupovi

održavao se akademske godine 2019/2020, srijedom 12:15-13:45 u predavonici 105.


Poslijediplomski kolegij

Tomislav Pejković: Lagrangeov i Markovljev spektar

održavao se akademske godine 2018/2019.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja

održavao se akademske godine 2017/2018.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Odabrana poglavlja iz teorije brojeva

održavao se akademske godine 2016/2017.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Aritmetička geometrija

održavao se akademske godine 2015/2016.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Pellove jednadžbe

održavao se akademske godine 2014/2015.


Poslijediplomski kolegij

Matija Kazalicki: Modularne forme

održavao se akademske godine 2013/2014.


Poslijediplomski kolegij

Filip Najman: Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih brojeva

održavao se akademske godine 2012/2013.

Predavanja su se mogla pratiti i preko interneta na stranici http://www.tikilive.com/show/matematika.


Poslijediplomski kolegij

Alan Filipin: Linearne forme u logaritmima i diofantska analiza

održavao se akademske godine 2009/2010.


Poslijediplomski kolegij

Ivica Gusić: Uvod u aritmetiku eliptičkih krivulja

održavao se akademske godine 2007/2008.

Sadržaj i literatura

Predavanja (25 lekcija)

1. domaća zadaća
Komentari nekih zadataka iz 1. zadaće
2. domaća zadaća
3. domaća zadaća

Seminarske teme


Poslijediplomski kolegiji:


Doktorske disertacije i magistarski radovi

Informacije o nekim dodiplomskim kolegijima:

Eliptičke krivulje i njihova primjena u kriptografiji (Studentski seminar) (2002/2003)

Linkovi: