Teorija polja klasa i teorija kompleksnog množenja

 

 

Predavanja: Srijedom 15:15-18h u 109

 

Predzanje koje se pretpostavlja: Dobro znanje algebarske teorije brojeva

 

Polaganje: zadaće + seminar

 

Najvažnija literatura (poredana po važnosti): 

1. N. Childress: Class Field Theory

2. G. Gras: Class Field theory

 

Predavanja se mogu naći ovdje.

Domaće zadaće:

1. Zadaća.

2. Zadaća

3. Zadaća

4. Zadaća

5. Zadaća

 

Moguće seminarske teme:

1.      Prosti brojevi oblika p=x^2+ny^2

D. A. Cox: Primes of the form x^2+ny^2

 

2.      Mersennovi prosti brojevi i Artinov reciprocitet

http://websites.math.leidenuniv.nl/algebra/artin.pdf

 

3.      Teorija polja klasa i posljedenji Fermatov teorem http://www.math.leidenuniv.nl/~hwl/PUBLICATIONS/1997b/art.pdf

 

4.      Torzijske grupe eliptičkih krivulja s kompleksnim množenjem