Zrinka Franušić


Konzultacije 2020/2021 (zimski semestar)

Ured 103/ I kat, e-mail: fran(nešto)math.hr, tel. 01 4605 881

Nastava 2020/2021 (zimski semestar)


Nastava 2020/2021 (ljetni semestar)

Diofantovi skupovi (doktorski studij 2019/21)

Radovi (Papers)


Mentorstva diplomskih radova (Graduation Thesis Supervisorships)


Životopis (Curriculum vitae)