Programiranje 2

Nastavni materijali

Autor skripte za vježbe je Vedran Šego.

Prezentacije za predavanja su napravili doc. Goranka Nogo i prof. Saša Singer. doc. Matej Mihelčić je napravio skraćena i prilagođena predavanja, bazirana na predavanjima prof. Singera. Dodatne materijale možete pronaći na web-stranici prof. Singera.

Skraćena i prilagođena predavanja - Matej Mihelčić

redni broj tema link
0 Skripta za vježbe
1 Ponavljanje, Uvod u kolegij, funkcije, prijenos argumenata, rekurzivne funkcije — prvi dio
2 Rekurzivne funkcije — drugi dio
3 Struktura programa
4 Višedimenzionalna polja, pokazivači

Predavanja prof. Nogo

redni broj tema link
1 Uvod u kolegij, funkcije, prijenos argumenata, rekurzivne funkcije — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
2 Rekurzivne funkcije — drugi dio, struktura programa — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
3 Struktura programa - drugi dio, dvodimenzionalna polja

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
4 Pokazivači, dinamička alokacija memorije

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
5 Znakovni nizovi (stringovi)

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
6 Znakovni nizovi (stringovi) [nastavak] i pokazivači na funkcije

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
7 Definicija vlastitih tipova podataka, strukture, unije

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
8 Vezane liste

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
9 Merge sort vezanih lista, datoteke

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
10 Datoteke - nastavak (naredbe za čitanje i pisanje; binarne datoteke)

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
11 Pretprocesor

12 Standardne datoteke zaglavlja

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.

Predavanja prof. Singer (klik za prikaz)

redni broj tema link
1 Ponavljanje, Uvod u kolegij, funkcije, prijenos argumenata, rekurzivne funkcije — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
2 Rekurzivne funkcije — drugi dio, struktura programa — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
3 Struktura programa - drugi dio, dvodimenzionalna polja

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
4 Višedimenzionalna polja — drugi dio, pokazivači — prvi dio, dinamičko rezerviranje memorije

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
5 Stringovi, obrada znakova i stringova

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
6 Broj riječi, pokazivači — drugi dio: sortiranje rječnika, argumenti komandne linije, pokazivač na funkciju

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
7 Pokazivač na funkciju, složene deklaracije, strukture, unije, polja bitova

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
8 Vezane liste — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
9 Vezane liste — drugi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
10 Datoteke — prvi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
11 Datoteke — drugi dio

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.
12 Pretprocesor, standardna biblioteka, mjerenje vremena

Ovdje možete pronaći neke programe relevantne za predavanja.

Dodatni materijali


Stare vježbe

Vježbe koje su se održavale na starom, predbolonjskom studiju, koncipirane kao skupovi zadataka:

Linkovi