Programiranje 2

Tijekom semestra održat će se dva redovita kolokvija. Ukupan broj bodova na prvom kolokviju je najmanje 40, a na drugom najmanje 60 (oba kolokvija mogu imati bonus bodove). Za prolaz kolegija potrebno je sakupiti ukupno barem 45 bodova na redovitim kolokvijima (prvi i drugi zajedno ili popravni), a pri tome na barem jednom "programskom" zadatku treba sakupiti najmanje 80% mogućih bodova. Svi zadaci su programski.

Ovdje ćete moći pronaći informacije o kolokvijima (termine održavanja i sl.), te zadatke i rezultate tih kolokvija.

Primjeri kolokvija

godina kolokvij zadaci rješenja
2021/2022 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2020/2021 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2019/2020 Kolokvij
Prvi popravni kolokvij
Drugi popravni kolokvij
2018/2019 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2017/2018 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2016/2017 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2015/2016 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2014/2015 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2013/2014 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2012/2013 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2011/2012 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2010/2011 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2009/2010 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2008/2009 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2007/2008 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2006/2007 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
Popravni kolokvij
2005/2006 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2004/2005 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2003/2004 Drugi kolokvij
2002/2003 Prvi kolokvij
Drugi kolokvij
2001/2002 Drugi kolokvij

Primjeri starih pismenih ispita

datum zadaci rješenja
13.09.2006.
21.06.2006.
27.09.2004.
01.09.2004.
02.07.2004.
14.06.2004.
19.04.2004.
16.02.2004.
02.02.2004.
01.12.2003.
29.09.2003.
15.09.2003.
01.09.2003.
30.06.2003.
16.06.2003.
22.04.2003.
17.02.2003.
03.02.2003.
03.12.2002.