Građa računala

Obavijesti | O kolegiju | Materijali | Zadaci za vježbu

Predavanja

Predavanja se izvode po knjizi S. Ribarić: Građa računala: arhitektura i organizacija računarskih sustava, Algebra, 2011. (dostupno u Središnjoj matematičkoj knjižnici).

Prezentacije s predavanja

 1. Uvodno predavanje
 2. Turingov stroj
 3. Von Neumannov model računala
 4. Pojednostavljeni modeli CISC i RISC procesora
 5. Aritmetičko-logička jedinica
 6. Upravljačka jedinica
 7. Memorijski sustav
 8. Protočnost

Vježbe

Snimke vježbi (S. Horvat)

Igra Zmija (ak. god. 2023./2024.)

Materijali 2017/2018

 1. Uvodne vježbe :: gr-v1.pdf
 2. Turingov stroj :: Turingov stroj
 3. Arhitektura Motorole 68000 i načini adresiranja :: gr-v3.pdf, gr-v2_01.x68, gr-v2_02.x68
 4. Uvodni programi :: gr-v4.pdf, gr-v3_01.x68, gr-v3_02.x68, gr-v3_03.x68, gr-v3_04.x68, gr-v3_05.x68
 5. Petlje :: gr-v5.pdf, gr-v3_06.x68 gr-v4-01.x68, gr-v4-02.x68, gr-v4-03.x68, gr-v4-04.x68, gr-v4-05.x68
 6. Rad sa znakovima i konverzija koda :: gr-v6.pdf, gr-v5-01.x68, gr-v5-01b.x68, gr-v5-02.x68, gr-v5-03.x68, gr-v5-04.x68, gr-v5-05.x68, gr-v5-06.x68, gr-v5-07.x68, gr-v5-08.x68
 7. Stanje na sabirnicama i teorijski zadaci ::
 8. Ispravak kolokvija i aritmetički problemi :: gr-v8.pdf, gr-v7-2010_01.x68, gr-v7-2010_01b.x68, gr-v7-2010_02.x68, gr-v7-2010_02b.x68, gr-v7-2010_03.x68, gr-v7-2010_03b.x68
 9. Nizovi i liste :: gr-v9.pdf, gr-v8-2010_01.x68, gr-v8-2010_02.x68, gr-v8-2010_03.x68, gr-v8-2010_04.x68 - jednostavniji kod: gr-v8-2010_04-jednost.x68
 10. Funkcije :: gr-v10.pdf, gr-v9-2010_01.x68, gr-v9-2010_02.x68, gr-v9-2010_03.x68, dodatni primjeri
 11. Iznimke i prekidi :: gr-v11.pdf gr-v10-2010_01.x68
 12. Iznimke i prekidi II :: gr-v12.pdf led.X68, kvazizmija.x68

Neke prijašnje zadaće

Neki prijašnji ispiti

Neki prijašnji kolokviji