Građa računala

Obavijesti | O kolegiju | Materijali | Zadaci za vježbu | Forum

Obavijest (24.02.2022)

Sve ocjene (nakon svih uvida u redovne/popravne kolokvije) poslane su na upis u ISVU. Trebale bi biti vidljive u ISVU najkasnije sljedeći tjedan.

Obavijest (22.02.2022)

Rezultate popravnog kolokvija možete vidjeti OVDJE. Za dogovor o terminu i načinu uvida javite se mailom (najkasnije 23.02.2022. do kraja dana):

Obavijest (20.02.2022)

Objavljeni su rezultati drugog kolokvija. Uvidi i žalbe su 21.2.2022. - za prva 4 kod astistenta Horvata, a za peti Petričeviću.

Ukoliko želite uživo uvide, kod asistenta Horvata u uredu A306/III u 13.00h ili preko Zooma u 14.00h (za Zoom se treba najaviti mailom), a kod asistenta Petričevića u 16:00h u 214 ili isto preko Zooma uz najavu mailom.

Za prolazak kolegija, potrebno je barem 50.0 bodova. Neće biti naknadnih uvida ili žalbi.

Obavijest (19.01.2022)

Na sljedećem slajdu istaknute su teme koje studenti trebaju samostalno obraditi jer to gradivo dolazi na drugom kolokviju: Dodatne teme za drugi kolokvij.

Obavijest (13.12.2021)

Rezultate 1. kolokvija možete vidjeti OVDJE.