Objektno programiranje (C++)

Predavanja od Mateja Mihelčića se baziraju na predavanjima prof. Mladena Juraka i dr. sc. Vinka Petričevića.

Materijali s predavanja

redni broj tema link dodatni materijali
1. Uvod n/a
2. Dedukcija parametara, moderni C++ n/a
3. Klase n/a
4. Kontrola kopiranja n/a
5. Preopterećenje operatora n/a
6. Jednostavno proširivanje klasa, polimorfizam n/a
7. Višestruko i virtualno nasljeđivanje, RTTI n/a
8. Principi objektnog programiranja i oblikovni obrasci n/a
9. Predlošci funkcija i klasa n/a
10. Programiranje s predlošcima, expression templates n/a
11. Višedretveno programiranje n/a
12. Višedretveno programiranje n/a

Materijali s vježbi

redni broj tema link print
1. Ponavljanje, stringovi, vektori
2. Sekvencijalni spremnici
3. Pair, tuple, asocijativni spremnici
4. IO biblioteka
5. Klase
Cjelokupan kod iz prezentacije "Klase"
6. Kontrola kopiranja: kopiranje, premještanje
7. Kod za 7. vježbe (Matrica)
Preopterećeni operatori
Kod sa 7. vježbi (Matrica)
Cjelokupan kod za klasu Matrica
8. Kod za 8. vježbe (vektor)
Dinamička memorija, predlošci
Kod sa 8. vježbi (vektor)
9. SFML - Uvod, crtanje
10. SFML - Crtanje (nastavak), događaji i struktura
Datoteke "formula.png" i "mapa.png"
Kod za formulu iz prethodne prezentacije
11. SFML - Vrijeme, satovi, spriteovi i teksture
Datoteka "formule.png"
Cjelokupan kod za formulu
12. SFML - Zmija, tekst
Zmija: Datoteke za nadopunu
Zmija - kod iz prezentacija
13. SFML - Zvuk
Datoteka za efekt jedenja jabuke

Dodatci vježbama

redni broj tema link print
1. VS2022 (Instalacija i pokretanje)
2. Stvaranje SFML projekta u VS-u
Kod iz prethodne prezentacije