Objektno programiranje (C++)

Prema pravilima polaganja, zadaće se predaju preko Merlina.

Domaće zadaće u ak. godini 2022./2023.

redni broj zadaci rješenja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Connect4 igra (ak. god. 2022./2023.) - klikni za prikaz

Autor kod prikaz
Grabovac, Roberto
Ivica, Josip
Lovrić, Filipa
Novak, Tomislav
Perković, Žana
Raguzin, Mauro
Srpak, Tihana
Steković, Sara
Vičević, Vittorio

Pac-Man igra (ak. god. 2022./2023.) - klikni za prikaz

Autor kod prikaz
Đurđević, Andrija
Grabovac, Roberto
Ivanković, Goran
Ivica, Josip
Jurić, Leon
Matasić, Filip
Matešić, Marina
Novak, Tomislav
Raguzin, Mauro
Srpak, Tihana
Steković, Sara
Šimić, Matko
Žulj, Matea