Objektno programiranje (C++)

Ovo su web stranice kolegija Objektno programiranje (C++) kojeg slušaju studenti:

  • treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao izborni kolegij,
  • prve godine diplomskog studija Računarstvo i matematika kao obavezni kolegij,
  • druge godine diplomskog nastavničkog studija Matematika i informatika kao izborni kolegij,
  • druge godine diplomskog nastavničkog studija Matematika kao izborni kolegij.

Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Način polaganja

Za akademsku godinu 2023./2024. pravila polaganja mogu se pronaći na 109. stranici u Pravilima ocjenjivanja: LINK. Posebno pripazite na preduvjete za polaganje kolegija (vezano uz prisutnost na nastavi i domaće zadaće).