topleft topright
topleft

Studenti koji na 1. kolokviju zarade barem 30 bodova, mogu (ali ne moraju) zamijeniti pisanje 2. kolokvija izradom i prezentacijom seminara na neku od ponuđenih tema.

Prezentacije seminara su javne — u sklopu redovite nastave. Za njih je predviđeno zadnje predavanje u semestru. Po potrebi (ako seminara bude više od 6), rezervirat će se i dodatni termini, prije početka drugih kolokvija.

Seminarske teme i seminari (ranije godine)


Zadnja promjena: 26.02.2019.