Glavna stranicaZnanostNastavaOstalo

Znanstveno računanje 2 (45659)


Osnovni podaci o kolegiju

Smjer studija : Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika
Godina studija : 1.
Semestar : ljetni, akademske godine 2017./18.
ECTS bodovi: 5
Termin održavanja vježbi : utorak 12.00 - 16.00 (Pr 1 i Pr 3)
Termin konzultacija : ponedjeljak 10.00 - 12.00 (Soba 302)


Uvijeti ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:
  1. projektni zadaci na vježbama (70%),
  2. završni projektni zadatak i ispit (30%).

Projektni zadaci na vježbama
Tijekom semestra na vježbama se redovito zadaju projektni zadaci praktičnog tipa, koji se, u načelu, izrađuju na računalu. Projektni zadaci se, u pravilu, rješavaju na vježbama. Za složenije projektne zadatke asistent može dozvoliti i samostalnu izradu izvan termina vježbi, s tim da je unaprijed određen krajnji rok predaje.

Ako bilo koji projektni zadatak nije izrađen samostalno, on donosi 0 bodova i povlači stegovne sankcije prema studentu, koje mogu uključivati zabranu pristupa završnom ispitu. Za pristup završnom ispitu potrebno je skupiti najmanje 50% bodova iz svih projektnih zadataka.

Završni projektni zadatak i ispit
Završni ispit sastoji se od obrane završnog projektnog zadatka i usmenog ispita. Ako je student iznimno uspješno napravio završni projektni zadatak, može biti oslobođen usmenog dijela ispita. Temu završnog projektnog zadatka student bira u dogovoru s nastavnikom i asistentom u razdoblju između dva kolokvijska tjedna. Iznimno, student može obraniti temu završnog projektnog zadatka i prije utvrđenog termina završnog ispita.

Završni projektni zadatak izrađuje se na računalu i praktičnog je tipa. Samo iznimno, uz odobrenje nastavnika, projektni zadatak može biti teorijskog (seminarskog) tipa. Projektni se zadatak brani osobno, na računalu. Zadatak koji nije izrađen samostalno, povlači stegovne sankcije i zaključnu ocjenu "nedovoljan". Usmeni ispit pokriva ukupno gradivo predavanja i vježbi. Student može svojim neznanjem na završnom ispitu dobiti i negativnu ocjenu.

Studenti koji iz opravdanih razloga ne pristupe nekom od projektnih zadataka koji se izrađuju na vježbama, mogu zamoliti predaju zadatka u posebnom terminu.

Popravni ispit
Studenti koji su tijekom semestra skupili barem 35% bodova iz projektnih zadataka na vježbama, mogu pristupiti popravnom ispitu. Popravni ispit obuhvaća gradivo cijelog kolegija. Praktični dio sastoji se od izrade projektnog zadatka pod nadzorom asistenta u predviđenom terminu za popravni ispit. Ako student položi praktični dio ispita može pristupiti završnom ispitu.

Tablica ocjenjivanja
Bodovi Ocjena
0-44 1
45-59 2
60-74 3
75-89 4
90 i više 5

Programi

Vježbe

  1. dio: MATLAB
  2. dio: Modeli s primjenama numeričke linearne algebre
  3. dio: Modeli s diferencijalnim jednadžbama
  4. dio: Diskretna Fourierova transformacija
  5. dio: Nelinearni sustavi jednadžbi

Obavijesti


Završni projektni zadaci

Predaja zadatka može se obaviti po dogovoru. Termin predaje najbolje dogovoriti putem e-maila.
Nela Bosner : nela@math.hr

Glavna stranicaZnanostNastavaOstalo