Kolokvij Matematičkog odsjeka nosi ime Sibe Mardešića, akademika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu.

Biografski podaci

Sibe Mardešić rođen je u Bergerdorfu u Njemačkoj 20. lipnja 1927. godine. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1950. godine, a doktorirao na istom fakultetu 1957. godine s disertacijom Homološka svojstva nekih funkcionalnih prostora pod mentorstvom prof. Željka Markovića. Cijelu svoju akademsku karijeru proveo je na PMF-u u Zagrebu, gdje je 1966. godine postao redoviti profesor. Od 1974. do 1976. godine obnašao je dužnost dekana PMF-a, a 1983./1984. godine bio je dekan Matematičkog odjela PMF-a. 1988. godine izabran je za redovitog člana Jugoslavenske, od 1991. Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sibe Mardešić umirovljen je 1991. godine, a 1996. izabran je za profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu. Preminuo je 18. lipnja 2016. godine u Zagrebu.

Akademska karijera

Gostovanja na stranim institucijama

Znanstveni radovi

Recenzije i predavanja

Članstva u društvima