Neki osnovni podaci o kolokviju

Kolokvij Matematičkog odsjeka "Sibe Mardešić" organizira se barem četiri puta godišnje. Kolokviji se održavaju srijedom u terminu 12-13 na Matematičkom odsjeku. Kolokvij komemorira doprinos akademika Sibe Mardešića razvoju matematike u Hrvatskoj, te posebno na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanja su namijenjena široj znanstvenoj zajednici, a predavači su vodeći svjetski matematičari. Posebno, cilj kolokvija je približiti kako matematičarima, tako i široj znanstvenoj zajednici rezultate najvišeg ranga u temeljnim matematičkim istraživanjima i u cijelom spektru znanstvenih disciplina u kojima matematika u ovom trenutku daje ključan doprinos.

Organizacijski odbor