Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Miljenko MarušićVježbe: dr. sc. Petar Kunštek (osobna stranica)


Kontakt

miljenko.marusic(at)math.hr
petar.kunstek(at)math.hr

Predavanja

Četvrtak, 9-12

Predavaonica: 108

Vježbe

Ponedjeljak, 16-19

Predavaonica: A102

Konzultacije

Četvrtak, 12 - 13

Nastavni materijali

  1. Riemannov integral
  2. Redovi

Rezultati testova

Rezultati kolokvija

1. kolokvij
2. kolokvij
Ispravak kolokvija

Ukupni rezultati

 

Nastava počinje prema rasporedu u ponedjeljak, 27.2.2023. u 16:00 u predavaonici A102

Snimke predavanja

01.03.2021. Prezentacija 'Derivacija, monotonost i konveksnost', slajdovi 76--111. Video

11.03.2021. Prezentacija 'Riemannov integral. Definicija. Integrabilnost'. Video 1. dio. Video 2. dio.

15.03.2021. Prezentacija 'Riemannov integral. Primitivna funkcija. Leibniz-Newtonova formula.Metoda supstitucije i parcijalno integriranje.' Video 1. dio. Video 2. dio.

29.03.2021. Prezentacija 'Riemannov integral. Nepravi integral. Trapezna formula.' Video 1. dio. Video 2. dio.

12.04.2021. Prezentacija 'Redovi' Video

15.04.2021. Prezentacija 'Redovi', slajdovi 35-51. Video

17.05.2021. Prezentacija 'Redovi', slajdovi 52-61. Video

20.05.2021. Prezentacija 'Redovi', slajdovi 62-79. Video

31.05.2021. Prezentacija 'Redovi', slajdovi 80-105. Video