For research and personal data please see my homepage.

Kontakt

Moja je službena adresa oblika ime.prezime@math.hr. Kako u posljednje vrijeme postoje ozbiljni tehnički problemi s našim mail serverom, molim vas da mailove šaljete na moju drugu adresu, ovog oblika: ime.prezime1@gmail.com

Konzultacije za sve kolegije: četvrtkom 18-20, A309 ili PR1. Molba: najavite se.


Nastava

Ljetni semestar 18/19: Baze podataka (v)
Materijali za prvi dio kolegija (prva dva puta).
Na ovim stranicama

Aktualni polasci buseva s Kaptola i natrag: kaptolmerge.

Materijali o prirodnoj dedukciji (sš) sa skupa o nastavi logike 6. 10. 2018.
Zadaci o prirodnoj dedukciji (sš) sa skupa o nastavi logike 26. 2. 2019.

Materijali s vježbi iz Programiranja 2 za grupu kojoj sam držao vježbe ak. god. 17/18, i dvije vježbe kao zamjena u 18/19.
Materijali s vježbi iz Mreža računala za grupu kojoj sam držao vježbe ak. god. 18/19.
Typesetting za prirodnu dedukciju s autocompletionom opravdanja; dokazivač u računu sekvenata. Oba alata rade bez funkcijskih simbola. Interpreteri za RAM stroj i parcijalno rekurzivne funkcije.


Ostalo

Homepage (research and personal)
Scholar
ORCiD
arXiv