For research and personal data please see my homepage.

Kontakt

Mail: ime.prezime@math.hr ili ime.prezime1@gmail.com.

Konzultacije za sve kolegije: srijedom od 18h, A309 ili PR1. Najavite se mailom barem dan ranije.


Nastava

Ovdje se nalaze obavijesti i materijali za grupe kojima držim vježbe u zimskom semestru ak. god. 2022/2023. Za obavijesti o nastavi pratite i stranice Odsjeka, stranice kolegija, Merlin i svoj studentski mail.

Računarski praktikum 3: Službeni web kolegija i e-kolegij na Merlinu.

Za informacije o nastavi pratite obavijesti na Merlinu.

Mreže računala: Službeni web kolegija.

Bilješke uz vježbe za moje grupe (dodatak slideovima).

Na ovim stranicama

Materijali za vježbe iz kolegija Baza Podataka (prva dva puta).
Materijali s vježbi iz Programiranja 2 za grupu kojoj sam držao vježbe ak. god. 17/18, i dvije vježbe kao zamjena u 18/19.
Materijali s vježbi iz Mreža računala za grupu kojoj sam držao vježbe ak. god. 18/19.
Typesetting za prirodnu dedukciju s autocompletionom opravdanja; dokazivač u računu sekvenata. Oba alata rade bez funkcijskih simbola. Interpreteri za RAM stroj i parcijalno rekurzivne funkcije.

Materijali o prirodnoj dedukciji (sš) sa skupa o nastavi logike 6. 10. 2018.
Zadaci o prirodnoj dedukciji (sš) sa skupa o nastavi logike 26. 2. 2019.
Materijali o formalizaciji (sš) sa skupa o nastavi logike 30. 6. 2023.


Ostalo

Homepage (research and personal)
Scholar
ORCiD
arXiv