Računarski praktikum 3

Obavijesti

Nastava u zimskom semestu 2021/22 iz kolegija Računarski praktikum 3 počinje prema aktualnom rasporedu.

Zadatke iz prezentacija, kao i zadatke za zadaću i vježbu možete implementirati na svojem računalu ako imate instaliran Microsoft Windows i Visual Studio 2019.


Nastava

Osnovni podaci o kolegiju

 • Predaje se na diplomskom sveučilišnom studiju "Računarstvo i matematika", 2 godina, obavezan kolegij.
 • Predaje se jedan semestar (zimski).
 • Satnica: 1 sat predavanja i 3 sati vježbi tjedno.
 • ECTS bodovi: 5
 • ISVU šifra: 61520

Nastavnici

Predavanje: Marija Barkiđija
Vježbe: Luka Mikec

Pravila ocjenjivanja i način polaganja (2021/2022):

Elementi ocjenjivanja:
 • domaće zadaće (20 bodova)
 • pisana provjera znanja (50 bodova)
 • provjera znanja u obliku izrade projektnog zadataka (30 bodova)
Domaće zadaće:
Tijekom semestra biti će zadane dvije domaće zadaće koje donose ukupno 20 bodova, svaka po 10 bodova. Zadaća uključuje programske zadatke iz obrađenog gradiva i po potrebi se obrazlaže pred asistentom. Domaće zadaće su obvezne za sve studente. Pri ocjenjivanju domaće zadaće boduje se poštivanje roka izrade i točnost domaće zadaće u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima. Potrebno je ostvariti ukupno barem 10 bodova iz domaćih zadaća.

Pisana provjera znanja:
Predviđena je pisana provjera znanja krajem semestra koja obuhvaća cijelo gradivo kolegija i nosi 50 bodova. Potrebno je ostvariti barem 25 bodova na pisanoj provjeri znanja.

Provjera znanja u obliku izrade projektnog zadatka:
Provjera znanja sastoji se u izradi projektnog zadatka. Projektni zadatak se zadaje u drugom dijelu semestra. Projektni zadatak se radi u timovima od 3 do 5 člana. Svi članovi tima moraju sudjelovati u izradi projektnog zadataka i pripremi dokumentacije. Svi članovi tima dobivaju isti broj bodova iz projektnog zadatka. Za prolaznu ocjenu na projektnom zadatku potrebno je ostvariti barem 15 bodova.

Zaključivanje ocjene:
Kolegij su položili oni studenti koji su ukupno prikupili barem 50 bodova, a to znači prikupili barem 10 bodova iz domaćih zadaća, barem 25 bodova na pisanoj provjeri znanja, te barem 15 bodova iz provjere znanja u obliku izrade projektnog zadatka. Konačni uspjeh studenata je sljedeći:
 • 50-59 bodova: dovoljan (2)
 • 60-72 boda: dobar (3)
 • 73-86 bodova: vrlo dobar (4)
 • 87-100 bodova: izvrstan (5)
Popravna pisana provjera znanja:
Pravo izlaska na jednu popravnu pisanu provjeru znanja imaju samo studenti koji nisu ostvarili barem 25 bodova na pisanoj provjeri znanja, a ostvarili su minimalne uvjete iz domaćih zadaća (barem 10 bodova) i minimalne uvjete iz provjere znanja u obliku izrade projektnog zadatka (barem 15 bodova). Popravna pisana provjera znanja odvija se po istim pravilima kao pisana provjera znanja, te zamjenjuje bodove iz pisane provjere znanja. Zaključivanje ocjene nakon popravne pisane provjere znanja obavlja se po istim, gore navedenim pravilima.

Predavanja

 • Razvojna okolina .NET i razvojni alat Visual Studio 2019, Predavanje01
 • C# programski jezik: Tipovi, nullability, operatori, stringovi, tuple, record, konverzije, kontrole toka, memorijski blokovi, inicijalizacija, argumenti, parametri, object, boxing/unboxing, dynamic, var, checked, unchecked, enum, polja, Predavanje02
 • C# programski jezik: top-level statements, klase, modifikatori pristupa, dostupnost, fields, konstante, properties, metode, statički članovi, konstruktori, preopterećenje operatora, indekseri, parcijalne klase, garbage collector, finalizator, dispose, Predavanje03

Vježbe

Prezentacije za vježbe nalaze se na https://web.math.pmf.unizg.hr/~vpetrice/rp3/

Zadaće

Zadaće se predaju u sustavu Merlin.