Računarski praktikum 3

O kolegiju

Nastava u zimskom semestu 2023/24 iz kolegija Računarski praktikum 3 počinje prema aktualnom rasporedu.

Zadatke iz prezentacija, kao i zadatke za zadaće i vježbe možete implementirati na svojem računalu ako imate instaliran Microsoft Windows i Visual Studio 2022.


Nastava

Osnovni podaci o kolegiju

 • Predaje se na diplomskom sveučilišnom studiju "Računarstvo i matematika", 2 godina, obavezan kolegij.
 • Predaje se jedan semestar (zimski).
 • Satnica: 1 sat predavanja i 3 sati vježbi tjedno.
 • ECTS bodovi: 5
 • ISVU šifra: 61520

Korisna literatura

 • C# 11 and .NET 7 – Modern Cross-Platform Development Fundamentals:Start building websites and services with ASP.NET Core 7, Blazor, and EF Core 7, 7th Edition, Mark J. Price, Packt Publishing, 2022
 • Simple and Efficient Programming with C#, Skills to Build Applications with Visual Studio and .NET, 2nd Edition, Vaskaran Sarcar, Apres, 2023
 • C# 10 in a Nutshell, The Definitive Reference, Joseph Albahari, O'Reilly, 2022
 • C# 10 Pocket Reference, Joseph Albahari, Ben Albahari, O'Reilly, 2022

Nastavnici

Predavanje: Marija Barkiđija
Vježbe: Sebastijan Horvat

Pravila ocjenjivanja i način polaganja (2023/2024):

Elementi ocjenjivanja
 • domaće zadaće (20 bodova)
 • projektni zadatak (30 bodova)
 • pisani ispit (50 bodova)
Domaće zadaće
Tijekom semestra biti će zadane dvije domaće zadaće koje donose ukupno 20 bodova, svaka po 10 bodova. Zadaća uključuje programske zadatke iz obrađenog gradiva i po potrebi se obrazlaže pred asistentom, koji je sastavio zadaće. Pri ocjenjivanju domaće zadaće boduje se poštivanje roka izrade i točnost domaće zadaće u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima.

Projektni zadatak
Projektni zadatak se zadaje u drugom dijelu semestra. Projektni zadatak se radi u timovima od 2 do 4 člana. Svi članovi tima moraju sudjelovati u izradi projektnog zadataka i pripremi dokumentacije. Svi članovi tima dobivaju isti broj bodova iz projektnog zadatka. Pri ocjenjivanju projektnog zadatka boduje se poštivanje roka izrade, te točnost u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima, također i složenost samog projektnog zadatka.

Pisani ispit
Pisani ispit, kojeg sastavlja asistent, sastoji od rješavanja zadataka na računalu, obuhvaća cijelo gradivo kolegija i nosi 50 bodova. Pri ocjenjivanju pisanog ispita boduje se poštivanje roka izrade i točnost u smislu udovoljavanja svim zadanim kriterijima.

Zaključivanje ocjene
Kolegij su položili oni studenti koji su ukupno prikupili barem 50 bodova. Konačni uspjeh studenata je sljedeći:
 • 50-59 bodova: dovoljan (2)
 • 60-72 boda: dobar (3)
 • 73-86 bodova: vrlo dobar (4)
 • 87-100 bodova: izvrstan (5)

Predavanja

Predavanja (PDF datoteke) se nalaze u sustavu Merlin.
Teme koje će se obrađivati kroz predavanja su slijedeće:
 • Razvojna okolina .NET i razvojni alat Visual Studio 2022
 • C# programski jezik: Tipovi, nullability, operatori, stringovi, tuple, record, konverzije, kontrole toka, memorijski blokovi, inicijalizacija, argumenti, parametri, object, boxing/unboxing, dynamic, var, checked, unchecked, enum, polja
 • C# programski jezik: top-level statements, klase, modifikatori pristupa, dostupnost, fields, konstante, properties, metode, statički članovi, konstruktori, preopterećenje operatora, indekseri, parcijalne klase, garbage collector, finalizator, dispose
 • C# programski jezik: Strukture, delegati, multicast delegati, događaji, sučelja, generički tipovi i metode, kolekcije, string, StringBuilder
 • C# programski jezik: nasljeđivanje, apstraktne klase, virtualne metode, zapečaćene klase i metode, skrivanje članova i metoda, nadjačavanje (override, new virtual, abstract), base, kastanje (upcasting, downcasting), ugniježdeni tipovi, iznimke,
  Language Integrated Query (LINQ): LINQ upiti, operatori upita, metode proširenja, filtriranje podataka, lambda izrazi, sortiranje podataka, grupiranje podataka, sets i multisets, projiciranje, joins, LINQ to XML, LINQ to SQL

Vježbe

Prezentacije za vježbe nalaze se u sustavu Merlin.

Zadaće

Zadaće se predaju u sustavu Merlin.


Projekti

Projektni zadatak se sastoji od izrade složenije aplikacije koristeći programski jezik C# i Visual Studio 2022.
 • Projektni zadatak se rješava u timu koji može imati od 2 do 4 članova.
 • Studenti biraju jedan od ponuđenih zadataka ili mogu osmisliti svoju temu približno jednakog stupnja složenosti. Originalna tema koja nije na donjem popisu može donijeti 5 dodatnih bodova.
 • Rješenje projektnog zadatka će se prezentirati predmetnom nastavniku u pisanom obliku (prezentacija s par slajdova koja objašnjava funkcionalnost aplikacije i organizaciju koda).
 • Točan raspored preuzimanja i predavanja projektnih zadataka, u kojem će svaki student doprinijeti rješenju, će biti naknadno utvrđen.
 • Elementi ocjenjivanja: složenost aplikacije, kvaliteta implementacije, dokumentacija.

Postupak prijave, izrade i predaje projektnog zadatka

 • Studenti se trebaju organizirati u timove, te odabrati jedan od ponuđenih projekata (u sustavu Merlin ) ili osmisliti svoju temu približno jednakog stupnja složenosti. Originalna tema koja nije na donjem popisu može donijeti 5 dodatnih bodova.
 • Nakon toga, svaki se tim treba javiti mailom prof. Barkiđiji (marija.barkidjija@math.hr) do dogovorenog datuma (više u Merlinu.) U mailu trebaju navesti odabranu temu (s detaljnijim opisom ako nije na donjoj listi), te popis članova tima. Mail također treba biti poslan i svim članovima tima. Naslov maila neka bude isto kreiran kao i zip rješenje koji ćete uplodati u Merlin (ispod piše). Ako postoje dva ili više tima koja se prijave na isti projektni zadatak prednost će imati onaj tim koji je prvi poslao mail. Ostali timovi će trebati izabrati neku drugu temu.
 • Rješenje je potrebno razvijati u Visual Studio 2022. Rješenje uključuje (dobro komentiran) kod i dodatnu kratku prezentaciju koja predstavlja projektnu dokumentaciju. Rješenje tj. kod i projektna dokumentacija se postavljaju u sustav Merlin. Rješenja projektnog zadatka (znači cijeli folder koji dobijete kada kreirate novi projekt u Visual Studiju) zajedno sa prezentacijom zapakirajte (.zip) i nazovite 2023-2024-Projekt-Z-NazivProjekta-Tim(X1Y1,X2Y2,..X5Y5), gdje Z može biti S ili N, a to znači Stari (sa liste projekata) ili Novi (vaš novi projekat). X1Y1,X2Y2,..X5Y5 to su inicijali članova tima, prvo slovo je prezime pa ime npr. ako imamo Anić Ivana, Bilić Iva i Perić Marko u timu koji rade novi projektni zadatak npr Rezervacija soba. Onda zapakirani file kojega će oni uplodati u Merlin će se zvati: 2023-2024-Projekt-N-RezervacijaSoba-Tim(AI,BI,PM). Svi članovi tima trebaju postaviti identične datoteke (zip) u sustav Merlin u određenom periodu, više u Merlinu.
 • U izradi trebaju biti prisutni svi članovi projekta, te svatko treba doprinijeti izradi projekta. Ne smijete koristiti gotova ili skoro gotova rješenja projektnog zadatka kojeg rješavate.