Mreže računala

Ovo su web stranice kolegija Mreže računala kojeg slušaju studenti:

 • treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Matematika kao izborni kolegij,
 • prve godine diplomskog studija Računarstvo i matematika kao obavezni kolegij,
 • prve godine diplomskog nastavničkog studija Matematika i informatika kao obavezni kolegij,
 • druge godine diplomskog nastavničkog studija Matematika kao izborni kolegij.

Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Način polaganja

 • 4% - sudjelovanje u nastavi
 • 25% + 25% - dva kolokvija
 • 8% + 8% - dvije domaće zadaće
 • 30% - završni ispit

Za potpis i prolaznu ocjenu potrebno je prisustvovati na barem 50% nastave, te skupiti barem 50% od ukupnog mogućeg broja bodova. Kolegij nosi 6 ECTS bodova.

Sadržaj kolegija

 • Povezivanje računala u mrežu. Mediji za prijenos podataka. Slanje bitova kroz medije. Paketi, okviri, otkrivanje grešaka. LAN tehnologije i struktura mreže. Hardversko adresiranje i utvrđivanje tipova okvira u LAN-u. Ožičenje i fizička struktura LAN-a. WAN tehnologije i usmjeravanje (routing). Mjerenje performansi mreže.
 • Povezivanje raznorodnih mreža. Temeljne postavke i arhitektura interneta. Adrese za internet protokol – IP. Pretvaranje IP-adrese u hardversku – ARP. IP datagrami i njihovo prosljeđivanje. IP enkapsulacija, fragmentacija i sastavljanje. Mehanizam dojave grešaka – ICMP. Jednostavni transportni protokol – UDP. Složeniji transportni protokol – TCP. Usmjeravanje (routing) u internetu.
 • Korištenje mreža, mrežne aplikacije. Interakcija klijenata i poslužitelja. Mrežno programiranje u C-u pomoću SocketAPI. Klasične internet aplikacije: DNS, E-mail, FTP, NFS, Telnet. World Wide Web. HTML, izrada web-stranica. Povezivanje udaljenih procedura – RPC i Middleware. IP telefonija, multimedija. Upravljanje mrežama – SNMP. Sigurnost u mrežama. Budućnost korištenja interneta.

Literatura

 • Comer D.E.: Computer Networks and Internets with Internet Applications, Fifth Edition, Pearson - Prentice Hall, 2009.
 • Peterson L.L., Davie B.S.: Computer Networks: a Systems Approach, Edition 4, Morgan Kaufmann – Elsevier, 2007.
 • Stallings W.: Data and Computer Communications, Eight Edition Pearson – Prentice Hall, 2007.
 • Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking: a Top-Down Approach, 4th Edition, Pearson – Addison Wesley, 2008.
 • Tanenbaum A.S.: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2002.
 • Stevens R.W., Fenner B., Rudoff A.M.: UNIX Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API, Third Edition, Addison Wesley, 2003.