Mreže računala

Ovdje ćete moći pronaći materijale (slide-ove) sa predavanja i vježbi.

Predavanja

redni broj tema link
0. Skripta
1. Opis kolegija. Režim studija.
2. Osnovni pojmovi i činjenice o mrežama računala.
3. Mediji za prijenos podataka.
4. Slanje bitova kroz medije.
5. Paketi, okviri, otkrivanje grešaka.
6. LAN tehnologije i struktura mreže.
7. Hardversko adresiranje i utvrđivanje tipova okvira u LAN-u.
8. Ožičenje i fizička struktura LAN-a.
9. WAN tehnologije i usmjeravanje.
10. Algoritmi za usmjeravanje.
11. Mjerenje performansi mreže.
12. Temeljne postavke i arhitektura interneta.
13. Adrese za internet protokol - IP.
14. Pretvaranje IP adrese u hardversku - ARP.
15. IP datagrami i njihovo prosljeđivanje.
16. IP enkapsulacija, fragmentacija i sastavljanje.
17. Mehanizam dojave grešaka - ICMP.
18. Jednostavni transportni protokol - UDP.
19. Složeniji transportni protokol - TCP.
20. Usmjeravanje u Internetu.
21. Klijent-Server interakcija i osnovne aplikacije u Internetu.
22. Pozivanje udaljenih procedura - RPC i middleware.
23. Multimedija na Internetu.
24. Upravljanje mrežama - SNMP.
25. Sigurnost u mrežama.
26. Budućnost korištenja Interneta.

Vježbe

redni broj tema link print verzija rješenja
1. Osnovni pojmovi mreža računala. Struktura interneta. Opis nekih protokola internetskog protokolarnog stoga. Osnovni mrežni alati: ifconfig, ping, traceroute, nslookup, netstat. Nmap, tcpdump, Wireshark. n/a
2. Mrežni alati za pristup udaljenim računalima: ssh, (s)ftp, scp. n/a
3. SocketAPI: Uvod. Manipulacija i konverzija IP-adresa.
4. SocketAPI: Programiranje jednostavnih klijent i server aplikacija.
5. SocketAPI: Dizajn protokola za komunikaciju.
6. SocketAPI: Višedretveni serveri.
7. Mrežni servisi: SMTP, DNS, HTTP. n/a
8. HTML5. n/a
9. CSS (prošireni slideovi).
10. Neke mogućnosti JavaScript-a.

Vježbe (ak. godina 2014/2015)

redni broj tema link print verzija rješenja
1. Osnovni pojmovi mreža računala. Struktura interneta. Opis nekih protokola internetskog protokolarnog stoga. Osnovni mrežni alati: ifconfig, ping, traceroute, nslookup, netstat. Nmap i tcpdump. n/a
2. Mrežni alati za pristup udaljenim računalima: ssh, (s)ftp, scp. n/a
3. SocketAPI: Uvod. Manipulacija i konverzija IP-adresa. n/a
4. SocketAPI: Programiranje jednostavnih klijent i server aplikacija. n/a
5. SocketAPI: Dizajn protokola za komunikaciju. n/a
6. SocketAPI: Višedretveni serveri. n/a
7. Mrežni servisi: SMTP, DNS, HTTP. n/a
8. XHTML (autor: Vedran Čačić) n/a
9. CSS (autor: Vedran Čačić) n/a
10. Primjer nekih uobičajenih tehnika pri izradi web-stranica. Osnovne novosti HTML5 i CSS3. n/a
11. Osnove JavaScript-a. n/a n/a

Podsjetnici

Službeni šalabahter
Pointers explained (by John Tsiombikas)
Kako postaviti stranicu na studentski web server