Računarski praktikum I

Domaće zadaće se predaju preko Merlina.