Računarski praktikum I

Na ovoj web-stranici će biti objavljene informacije o kolokvijima kada oni postanu aktualni. Također, ova web-stranica će služiti za slanje rješenja s kolokvija.

Ovdje možete vidjeti zadatke s kolokvija iz 2013. godine.

Popravna provjera znanja

Objavljeni su rezultati popravne provjere znanja. Možete ih vidjeti tako da se ulogirate u aplikaciju za zadaće.

Studenti zainteresirani za uvide trebaju se mailom javiti do ponedjeljka 7. 9. u 15h (zadatak 1 i 2: M. Barkiđija, zadatak 3: L. Mikec). U ponedjeljak u 19h mailom ćete pojašnjenja svojih bodova, te eventualna dodatna pojašnjenja možete zatražiti do ponedjeljka u 19.30h.

Ako prihvaćate objavljenu ocjenu, molimo pošaljite poruku e-pošte na adresu goran.igaly@math.hr:

  • Predmet poruke (Subject) treba biti "Ocjena iz RP1 - Ime i prezime"
  • U poruci treba biti tekst "Prihvaćam ocjenu xxx iz RP1. Ime i prezime". (Poruka smije biti i dulja, ali je nužno da u njoj bude ova rečenica.)
  • Tek nakon primitka ove poruke, ocjena će biti upisana u ISVU.

Općenito o kolokvijima

Na kolokviju smijete imati papire kakve god želite, ali ne smijete ih međusobno razmjenjivati.

Također, smijete se služiti materijalima koji se nalaze na web-stranicama kolegija, kao i stranicama C/C++ Reference, C++ Library Reference. Korištenje drugih web-stranica nije dozvoljeno.

Na kolokviju smijete koristiti isključivo svoj korisnički račun na student-u. Zato je dobro na vrijeme provjeriti radi li Vam account (odnosno, budite sigurni da se možete ulogirati na računala u praktikumu).