Računarski praktikum I

Na ovoj ćete stranici moći uploadati svoja rješenja kolokvija. Za to će vam trebati jednokratna lozinka koju možete dobiti od dežurnog nastavnika/ce (pozovite ga/ju).

Moguće je koristiti Linux ili Windows, na fakultetskom računalu ili vlastitom laptopu. Korištenje vlastitog laptopa i/ili Windowsa je na vlastitu odgovornost.

Dopušteno je korištenje bilo kakvih materijala (papira, bilježnica itd.) koje pripremite prije kolokvija, te (samo) sljedećih web stranica:

Nije dopuštena komunikacija, bilo "uživo" među studentima, bilo na računalu. Također, nije dopušteno ni prepisivati tekst zadatka na računalo.


Ovdje možete vidjeti zadatke s kolokvija iz 2013. godine.

Ovdje možete vidjeti zadatke s kolokvija ak. god. 2021./2022. godine kao vježbu za ponovljeni prvi kolokvij.

Ovdje možete vidjeti zadatke s prvog kolokvija i drugog kolokvija ak. god. 2022./2023. godine.

Ovdje možete vidjeti neke primjere prošlogodišnjih kolokvija i zadaća za prvi kolokvij i za drugi kolokvij.

Na kolokviju smijete imati papire kakve god želite, ali ne smijete ih međusobno razmjenjivati.

Također, smijete se služiti materijalima koji se nalaze na web-stranicama kolegija, kao i stranicama C/C++ Reference, C++ Library Reference. Korištenje drugih web-stranica nije dozvoljeno.

Na kolokviju smijete koristiti isključivo svoj korisnički račun na student-u. Zato je dobro na vrijeme provjeriti radi li Vam account (odnosno, budite sigurni da se možete ulogirati na računala u praktikumu).