Računarski praktikum I

Upute za instalaciju i korištenje g++ pod Windows Subsytem for Linux

Na računalima s operativnim sustavom Microsoft Windows možete postići uvjete vrlo slične onima u praktikumima pod Linuxom na sljedeći način.

Instalacija Windows Subsytem for Linux

 1. U izborniku Start utipkajte i pokrenite "Turn Windows features on or off". 2. Pronađite i označite kvačicom opciju "Windows Subsytem for Linux". Kliknite na OK i nakon instalacije restartajte računalo. 3. Nakon restarta računala, pokrenite Windows Store, te pronađite i dohvatite Ubuntu 18.04. 4. Sada bi u izborniku Start trebao biti dostupan "Ubuntu 18.04 LTS". Pokrenite ga, pričekajte da se inicijalizira, te odaberite (i zapamtite) korisničko ime i lozinku.Instalacija g++

 1. Pokrenite "Ubuntu 18.04 LTS", te unutar komandne linije pokrenite sljedeće naredbe (njihov ispis će vjerojatno biti drugačiji nego na slici):
  sudo apt update
  sudo apt upgrade
  sudo apt install g++ 2. Provjerite je li uspjela instalacija kompajlera g++.Instalacija Visual Studio Code i pisanje programa

 1. Instalirajte Visual Studio Code (za Windows). 2. Na desktopu napravite direktorij RP1 (ili drugog imena) u koji ćete spremati rješenja zadataka. Pokrenite Visual Studio Code (ili bilo koji drugi editor teksta pod Windowsima), u njemu napišite testni program hello.cpp i spremite ga u gore navedeni direktorij.Kompajliranje i pokretanje programa

 1. U Ubuntu, prvo pomoću naredbe cd /mnt/c/Users/username/Desktop/RP1 dođite u direktorij u kojem je program hello.cpp. Ovdje username zamijenite Vašim korisničkim imenom pod Windowsima. 2. Kompajlirajte i pokrenite program potpuno isto kao u praktikumu. Ako postoje greške, popravite ih u VS Code i ponovite.