Vinko Petričević


E-mail:
Lokacija:PMF-MO 214

Raspored:

Objektno programiranje (predavanja, pa vježbe):srijeda, 15-19
 
Konzultacije:
srijeda, 14-15 i 19-20
 ili po dogovoru

Znanstveni interesi:

Objavljeni radovi

Teorija brojeva