Građa računala

Obavijesti | O kolegiju | Materijali | Zadaci za vježbu | Forum

Obavijest (03.12.2022)

Rezultate 1. kolokvija možete vidjeti na sljedećem linku: LINK. Uvidi će biti u ponedjeljak 5. prosinca 2022. u razdoblju od 14:00h do 16:30h (za sve zadatke!) u uredu A306 (treći kat).

Obavijest (30.11.2022)

Bolesnički prvi kolokvij (za one koji su se javili mailom) održati će se u četvrtak, 8. prosinca 2022. godine, s početkom u 17:15h u A318 (treći kat).

Obavijest (17.11.2022)

Od gradiva s vježbi za 1. kolokvij ulazi sve napravljeno do sad na vježbama (a to je do uključivo zadatka gr-v5-03.x68).