dr. sc. Sebastijan Horvat

Asistent@PMF-MO


Click here to view this website in English

Informacije

Broj ureda A306/III (treći kat)
Mail sebastijan.horvat (at) math.hr
Konzultacije po dogovoru mailom (uživo ili online)

Nastavna zaduženja

Zimski semestar ak. god. 2023./2024.

Ljetni semestar ak. god. 2023./2024.


Prošla nastavna zaduženja

Ak. god. 2022/2023
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe, 2 grupe)
 • Strukture podataka i algoritmi (vježbe)
 • Teorija skupova (vježbe)
 • Programiranje i algoritmi (vježbe, FSB, 6 grupa)
 • Objektno programiranje (C++) (vježbe)
Ak. god. 2021/2022
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe)
 • Programiranje 1 (vježbe)
 • Strukture podataka i algoritmi (vježbe)
 • Programiranje i algoritmi (vježbe, FSB, 4 grupe)
 • Programiranje 2 (vježbe)
Ak. god. 2020/2021
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe)
 • Programiranje 1 (vježbe)
 • Strukture podataka i algoritmi (vježbe)
 • Programiranje 2 (vježbe)
Ak. god. 2019/2020
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe, 2 grupe)
 • Računarski praktikum 2 - za nastavnike (vježbe)
 • Matematika 2 - za kemičare (vježbe)
U ak. godini 2018./2019. i dijelu zimskog semestra ak. godine 2019./2020. održavanje seminara iz Matematike 1 i Matematike 2 na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, te odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.

Nagrade

Ak. god. 2022./2023.
6. lipnja 2023. Nagrada Brdo Studentski zbor
Ak. god. 2021./2022.
8. lipnja 2022. Nagrada Brdo Studentski zbor (s Facebooka)
Ak. god. 2020./2021.
26. veljače 2021. Nagrada Stipe Vidak Sa stranice PMF-a , Srednja.hr
8. lipnja 2021. Nagrada Brdo Studentski zbor (s Instagrama)

Izlaganja na konferencijama, kongresima, simpozijima

Ak. god. 2023./2024.
Zagreb Logic Conference 2024 (ZLC24) (web-stranica)
15. siječnja 2024. A weak bisimulation characterisation for interpretability logic with respect to Verbrugge semantics Sažetak na str. 14. OVDJE
Workshop on Proof Theory, Modal Logic and Reflection Principles 2023 (Wormshop 2023) (web-stranica)
1. studenoga 2023. Van Benthem's characterisation theorem for interpretability logic IL with respect to Verbrugge semantics Sažetak na str. 5. OVDJE
Ak. god. 2022./2023.
Logic and Applications 2023 (LAP 2023)
26. rujna 2023. The selection method for interpretability logic IL with respect to Verbrugge semantic Sažetak dostupan OVDJE
World Logic Day 2023
14. siječnja 2023. Games and tree unravelings for a new notion of bisimulations of Verbrugge semantics Sažetak dostupan OVDJE
Ak. god. 2021./2022.
Sedmi hrvatski matematički kongres
17. lipnja 2022. A new notion of bisimulations of Verbrugge semantics Sažetak dostupan OVDJE
6. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a
23. travnja 2022. Bisimulations for generalised Veltman semantics Sažetak na str. 184./185. OVDJE
Poster izložen na Simpoziju
Logic and Applications 2022 (LAP 2022)
28. rujna 2022. A good method of transforming Veltman into Verbrugge models Sažetak na str. 22. OVDJE
Ak. god. 2020./2021.
FORMALS 2021 workshop
22. rujna 2021. Bisimulation games for (generalized) Veltman semantics Sažetak na str. 79. OVDJE
Logic and Applications 2021 (LAP 2021)
22. rujna 2021. n-bisimulations for generalised Veltman semantics Sažetak na str. 31. OVDJE
Ak. god. 2018./2019.
FORMALS 2019 workshop
18. lipnja 2019. GL1 is PSPACE-complete Sažetak dostupan OVDJE
Logic and Applications 2019 (LAP 2019)
25. rujna 2019. Smart labels Sažetak na str. 19. OVDJE

Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

Održana predavanja na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike (web-stranica)

Ak. god. 2022./2023.
4. rujna 2023. Metoda selekcije za logiku interpretabilnosti IL s obzirom na Verbruggeinu semantiku Snimka
27. ožujka 2023. Bisimulacije i bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku Snimka
Ak. god. 2021./2022.
23. svibnja 2022. Slabe bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku Snimka
Ak. god. 2020./2021.
14. lipnja 2021. n-bisimulacije za generaliziranu Veltmanovu semantiku Snimka
Ak. god. 2019./2020.
14. rujna 2020. Pametne oznake Snimka
Ak. god. 2018./2019.
4. veljače 2019. PSPACE-potpunost GL1 Snimka

Praćenje konferencija i dr.