Sebastijan Horvat

Asistent@PMF-MO


Informacije

Broj ureda A306/III (treći kat)
Mail sebastijan.horvat (at) math.hr
Konzultacije po dogovoru mailom (uživo ili online)

Nastavna zaduženja

Zimski semestar ak. god. 2022./2023.

Ljetni semestar ak. god. 2022./2023.


Prošla nastavna zaduženja

Ak. god. 2021/2022
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe)
 • Programiranje 1 (vježbe)
 • Strukture podataka i algoritmi (vježbe)
 • Programiranje i algoritmi (vježbe, FSB, 4 grupe)
 • Programiranje 2 (vježbe)
Ak. god. 2020/2021
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe)
 • Programiranje 1 (vježbe)
 • Strukture podataka i algoritmi (vježbe)
 • Programiranje 2 (vježbe)
Ak. god. 2019/2020
Zimski semestar Ljetni semestar
 • Građa računala (vježbe)
 • Mreže računala (vježbe, 2 grupe)
 • Računarski praktikum 2 - za nastavnike (vježbe)
 • Matematika 2 - za kemičare (vježbe)
U ak. godini 2018./2019. i dijelu zimskog semestra ak. godine 2019./2020. održavanje seminara iz Matematike 1 i Matematike 2 na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, te odsjeku Učiteljskog fakulteta u Čakovcu.

Nagrade

Ak. god. 2021./2022.
8. lipnja 2022. Nagrada Brdo Studentski zbor (s Facebooka)
Ak. god. 2020./2021.
26. veljače 2021. Nagrada Stipe Vidak Sa stranice PMF-a , Srednja.hr
8. lipnja 2021. Nagrada Brdo Studentski zbor (s Instagrama)

Izlaganja na konferencijama, kongresima, simpozijima

Ak. god. 2021./2022.
Sedmi hrvatski matematički kongres
17. lipnja 2022. A new notion of bisimulations of Verbrugge semantics Sažetak dostupan OVDJE
6. Simpozij studenata doktorskih studija PMF-a
23. travnja 2022. Bisimulations for generalised Veltman semantics Sažetak na str. 184./185. OVDJE
Poster izložen na Simpoziju
Logic and Applications 2022 (LAP 2022)
28. rujna 2022. A good method of transforming Veltman into Verbrugge models Sažetak na str. 22. OVDJE
Ak. god. 2020./2021.
FORMALS 2021 workshop
22. rujna 2021. Bisimulation games for (generalized) Veltman semantics Sažetak na str. 79. OVDJE
Logic and Applications 2021 (LAP 2021)
22. rujna 2021. n-bisimulations for generalised Veltman semantics Sažetak na str. 31. OVDJE
Ak. god. 2018./2019.
FORMALS 2019 workshop
18. lipnja 2019. GL1 is PSPACE-complete Sažetak dostupan OVDJE
Logic and Applications 2019 (LAP 2019)
25. rujna 2019. Smart labels Sažetak na str. 19. OVDJE

Seminar za matematičku logiku i osnove matematike

Održana predavanja na Seminaru za matematičku logiku i osnove matematike

Ak. god. 2021./2022.
23. svibnja 2022. Slabe bisimulacijske igre za Verbruggeinu semantiku Snimka
Ak. god. 2020./2021.
14. lipnja 2021. n-bisimulacije za generaliziranu Veltmanovu semantiku Snimka
Ak. god. 2019./2020.
14. rujna 2020. Pametne oznake Snimka
Ak. god. 2018./2019.
4. veljače 2019. PSPACE-potpunost GL1 Snimka

Praćenje konferencija i dr.