Ljiljana Arambašić
Professor

Department of Mathematics
Bijenička cesta 30
10000  Zagreb, Croatia

phone: ++ 385 1 46 05 893
email: arambas_at_math.hr
office: A314

Ljiljana

Home Research Teaching (in Croatian) Administrative duties


Konzultacije u 2018/2019:
 • tijekom semestra: četvrtak u 14, petak u 14 (ili po dogovoru)
 • tijekom kolokvijskih tjedana konzultacije se održavaju prema dogovoru (za dogovor mi pošaljite e-mail)

U akademskoj godini 2018/2019 izvodim nastavu iz sljedećih kolegija:

Kolegiji iz kojih sam izvodila nastavu prethodnih godina:

Uvođenje novih kolegija: 
Nastavni materijali:
Mentorstvo diplomskih radova:
 • Nives Kunjašić, Totalno pozitivne matrice, 16.7.2019.
 • Maja Horvat, Osnovni teorem algebre, 24.9.2018.
 • Marija Kolarek, Bazni okviri konačnodimenzionalnih Hilbertovih prostora, 24.9.2018.
 • Valentina Tisanić, Baselski problem, srpanj 2018.
 • Danijela Piškor, Nizovi i redovi funkcija (27.9.2016.)
 • Daria Grozdek, Funkcionalne jednadžbe pridružene nekim teoremima srednje vrijednosti (23.9.2015.)
 • Igor Kosturin, Neke primjene linearne algebre (10.07.2015)
 • Monika Matika, Neke generalizacije Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti (26.02.2015)
 • Katarina Medved, Konačni bazni okviri u Hilbertovim prostorima, (27.9.2013.)
 • Silvija Benc, Preslikavanja koja čuvaju matrice ranga 1, (7.2.2013.)
 • Luka Žunić, Hilbertovi C*-moduli, (06.09.2012.)
 • Lana Špiljarić, Linearni funkcionali, bilinearne i kvadratne forme, (21.12.2011.)
 • Željka Bendelja, Leslijevi matrični model rasta populacije, (09.09.2011.)
 • Ana Kralj, Cauchy-Schwarz-Bunjakovskijeva nejednakost, (14.7.2011.)
 • Kristina Bedeniković, Prostori nizova, (7.9.2010.)
 • Radomir Lončarević, Konveksne funkcije, (13.7.2010.)
 • Željka Furjan, Kompaktni operatori, (26.02.2010.)
 • Lana Krsnik, Ograničeni linearni operatori na normiranim prostorima, (30.11.2009.)
 • Nina Burić, Verižni razlomci, (30.11.2009.)
 • Mario Jurčić, Banachovi i Hilbertovi prostori, (17.7.2009.)
 • Vesna Seuček, Kontraprimjeri u analizi, (16.7.2009.)
 • Ivona Zavišić, Prostori l_p, (15.7.2009.)

Stručni radovi
 • Lj. Arambašić, M. Horvat, Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre, Acta mathematica Spalatensia. Series didactica, 2019. 
 • Lj. Arambašić, M. Kolarek,  Napeti bazni okviri, Poučak, 2019.
 • Lj. Arambašić, R. Rajić, Dva zadatka o najkraćem putu, Poučak, 2018
 • Lj. Arambašić, M. Matika, A. Valent, Neke generalizacije Rolleovog teorema i Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti, Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike,  16 (61) (2015), 14--21.
 • Lj. Arambašić, R. Rajić, Duljina puta od n segmenata, Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike 14 (56) (2013), 34--39.
 • Lj. Arambašić, A. Valent, Neke primjene Rolleovog teorema i Lagrangeovog teorema srednje vrijednosti, Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 14 (55) (2013), 47--56.
 • Lj. Arambašić, A. Kralj, Razni dokazi Cauchy-Schwarz-Bunjakovskijeve nejednakosti, Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike,  51 (2012), 32--38.
 • Lj. Arambašić, I. Zavišić, p-norme na R^2, kružnice S_p i brojevi \pi_p,  Osječki matematički list, 10, (2010) 131--138.
 • Lj. Arambašić, V. Seuček, O neprekidnim funkcijama, Poučak: časopis za metodiku i nastavu matematike, 41, (2010) 50--60.