Ljiljana Arambašić
Professor

Department of Mathematics
Bijenička cesta 30
10000  Zagreb, Croatia

phone: ++ 385 1 46 05 893
email: arambas_at_math.hr
office: A314

Ljiljana

Home Research Teaching (in Croatian) Administrative duties


Neke stručne aktivnosti:
 • Predsjednica Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka na PMF-Matematičkom odjelu (2007/2008. i 2008/2009)
 • Voditeljica Diplomskog studija Matematika i informatika, smjer nastavnički (2010/2011, 2011/2012)
 • Predstojnica Zavoda za matematičku analizu (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016-)
 • Član Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za upise na preddiplomske, diplomske i integrirane studije na PMF-Matematičkom odsjeku (2012/2013, 2013/2014).
 • ECTS koordinatorica na  Matematičkom odsjeku PMF-a (2012/2013, 2013/2014)
 • Član Povjerenstva za normiranje nastavnog opterećenja na PMF-MO (2009-2016)
 • Član Povjerenstva za nagradu HMD-a mladim matematičarima (2016.)
 • Član organizacijskog Šestog hrvatskog matematičkog kongresa (2016.)
 • Član znanstvenog odbora Šestog hrvatskog matematičkog kongresa (2016.)
 • Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost na Matematičkom odsjeku PMF-a (od 2014/2015)
Članstvo:
 • Član Zavoda za matematičku analizu
 • Član Katedre za metodiku nastave matematike i računarstva
 • Član Seminara za funkcionalnu analizu
 • Član Seminara za algebru i analizu Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija)
 • Član Hrvatskog matematičkog društva