Ljiljana Arambašić
Professor
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics
Bijenička cesta 30, 10000  Zagreb, Croatia
phone: ++ 385 1 46 05 893
email: arambas_at_math.hr
office
: A314
 
Ljiljana

Home Research Teaching (in Croatian) Administrative duties


Neke profesionalne dužnosti:
 • Suvoditeljica Seminara za funkcionalnu analizu (od 2021.)
 • Član Etičkog povjerenstva PMF-a (od 2021.)
 • Član Povjerenstva za pritužbe zaposlenika PMF-a (od 2021.)
 • Član Znanstvenog i organizacijskog odbora 2nd Zagreb Workshop on Operator Theory 2020
 • Urednica znanstvenog časopisa Glasnik matematički (od 2016.)
 • Predstojnica Zavoda za matematičku analizu (2010-2013, 2015-2019)
 • Član Povjerenstva za normiranje nastavnog opterećenja na PMF-MO (2009-2016)
 • Član Povjerenstva za nagradu HMD-a mladim matematičarima (2016.)
 • Član Organizacijskog odbora Šestog hrvatskog matematičkog kongresa (2016.)
 • Član Znanstvenog odbora Šestog hrvatskog matematičkog kongresa (2016.)
 • Član Povjerenstva za izdavačku djelatnost na Matematičkom odsjeku PMF-a (2014/2015 - )
 • ECTS koordinatorica na  Matematičkom odsjeku PMF-a (2012/2013, 2013/2014)
 • Član Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za upise na preddiplomske, diplomske i integrirane studije na PMF-Matematičkom odsjeku (2012/2013, 2013/2014).
 • Voditeljica Diplomskog studija Matematika i informatika, smjer nastavnički (2010/2011, 2011/2012)
 • Predsjednica Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka na PMF-Matematičkom odjelu (2007/2008. i 2008/2009)
Članstvo:
 • Član Zavoda za matematičku analizu
 • Član Katedre za metodiku nastave matematike i računarstva
 • Član Seminara za funkcionalnu analizu
 • Član Seminara za algebru i analizu Alpe-Jadran (Hrvatska-Slovenija)
 • Član Hrvatskog matematičkog društva