Elementi ocjenjivanja

Od studenata se očekuje da sudjeluju u nastavi, rade na projektnom zadatku te da po potrebi izađu na završni ispit. Ti elementi ocjenjivanja u završnu ocjenu ulaze sa sljedećom raspodjelom:

  1. sudjelovanje u nastavi: 10%,
  2. projektni zadatak: 50%,
  3. završni ispit: 40%.

Sudjelovanje u nastavi

Za svakog studenta bilježi se prisutnost na nastavi (predavanja i vježbe), studenti nekoliko puta tokom semestra pišu nenajavljene provjere znanja. Uz navedeno studenti mogu svojom aktivnošću i radom steći dodatne, bonus bodove.

Kolokvij

Gradivo s predavanja se neće provjeravati putem kolokvija već samo putem završnog ispita. Umjesto pisanja kolokvija studenti će moći raditi na prijedlogu za svoj projektni zadatak kojeg će izlagati i braniti pred profesorom, asistentima i ostalim studentima.

Projektni zadatak

Tijekom semestra, studenti grupno (2-4 studenta) rade na rješavanju projektnog zadatka. Projektni zadatak sastoji se od teorijskog proučavanja (15 bodova), praktičnog ostvarenja (25 bodova) i prezentacijskog dijela (10 bodova). Pravila i upute za pojedine dijelove projektnog zadatka nalaze se na stranici kolegija (Projektni zadaci). Rad na projektnom zadatku nužna je komponenta kolegija.

Završni ispit

Završni ispit je pismenog karaktera poput kolokvija, piše se 2 sata te obuhvaća gradivo čitavog kolegija. Ispit će se sastojati od zadataka i kratkih teorijskih pitanja i ukupno donosi najmanje 40 bodova s mogućnosti dobivanja dodatnih (bonus) bodova.

ML@Coursera

Zainteresirani studenti mogu po izboru proći kroz Coursera kolegij strojnog učenja (ML@Coursera) koje provodi Sveučilište Stanford. Student za ispunjenje svih obveza kolegija ML@Coursera može najviše dobiti 10 dodatnih bodova. Obveze koje se podrazumijevaju uključuju gledanje svih video predavanja (video lectures), rješavanje kratkih preglednih pitanja (review questions) i ostvarenje programskih vježbi u Matlab/Octave-u (programming exercises). Za dobivanje svih 10 bodova dovoljno je ispuniti sve obveze do uključujući osmog tjedna predavanja (Clustering, Dimensionality Reduction). Provjera ispunjenja obveza održati će se u tjednu završnog ispita. Na provjeri će se zahtijevati od studenta da pokaže svoj učinak na kolegiju ML@Coursera (bodove iz pitanja i vježbi) i da na licu mjesta riješi kratka pregledana pitanja (review questions) iz jedne proizvoljne teme nekog predavanja kolegija ML@Coursera koju asistent izabere. Dodatno, osim dokazivanja znanja kroz rješavanje kratkih preglednih pitanja (review questions), student će također morati objasniti i jednu od programskih vježbi u Matlab/Octave-u (programming exercises) koju ga asistent pita. U dogovoru s profesorom, student umjesto kolegija ML@Coursera (Stanford) može odabrati i neki drugi Coursera kolegij s poveznom tematikom kolegija.

Tablica ocjenjivanja

Za prolaznu ocjenu potrebno je zaraditi najmanje 50 bodova. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost ni minimalni uvjeti za pojedine elemente ocjenjivanja (dolaznost, projektni zadatak, završni ispit). Student nema obavezu izlaska na završni ispit, dakle može ostvariti prolaznu ocjenu i tako da na druge načine zaradi barem 50 bodova. Ukupna ocjena određuje se na osnovu svih skupljenih bodova na sljedeći način:

  • 50 - 60  dovoljan (2),
  • 61 - 73  dobar (3),
  • 74 - 86  vrlo dobar (4),
  •  >= 87  izvrstan (5).

Popravni ispit

Studenti koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova za polaganje predmeta te studenti koji su nezadovoljni svojom ocjenom mogu izaći na popravni ispit (ponovljeni završni ispit). Studentu koji je izašao na popravni ispit, osvojeni bodovi nadomještaju postignute na prvom završnom ispitu.