RP1 - XHTML

✓XHTML1

Sadržaj:

  1. Pregled osnovnih pojmova, s primjerima
  2. Odvajanje sadržaja od izgleda
  3. Struktura XHTML dokumenta
  4. Block- i inline-elementi
  5. Češće korišteni blokovski elementi
  6. Češće korišteni linijski elementi
  7. Povezivanje XHTML dokumenata
  8. Još neki elementi
  9. Klasifikacija i univerzalni atributi