KONZULTACIJE:konzultacije
i u drugo vrijeme prema dogovoru
ungar AT math DOT hr

NASTAVA

Dodiplomski i diplomski studij

Kompleksna analiza    (skripta: stranica-po-stranica ili za A5 knjižicu)
Algebarska topologija
Opća topologija
Matematički softver

Doktorski studij

Geometrija i topologija

Dodiplomska nastava prijašnjih godina

Matematička analiza 3 i 4
           Analiza 3 (knjiga)    Analiza 4 (skripta)
Računarski praktikum 3 i još ponešto
           Ne baš tako kratak uvod u TeX i LaTeX2e