Teorija elasticnosti


Predavanja: utorkom 10:00-13:00 sati, soba 108.
U utorak 23. listopada nece biti predavanja. Naredno predavanje odrzat ce se u utorak 30. listopada u 12 sati u Praktikumu 3.