Ljiljana Arambašić
Professor

Department of Mathematics
Bijenička cesta 30
10000  Zagreb, Croatia

phone: ++ 385 1 46 05 893
email: arambas_at_math.hr
office: A314

ljiljana

Home Research Teaching (in Croatian) Links


My research interests include
 C*-algebras, Hilbert C*-modules, frames in Hilbert spaces and Hilbert C*-modules, orthonormal wavelets,... For the list of publication, please see the Research page.

For the web page of Functional analysis seminar (in Zagreb) click here.

Nastava/Teaching: 
Na ovoj stranici ćete naći podatke o kolegijima koje predajem, konzultacijama, voditeljstvima diplomskih radova...
Možete me kontaktirati emailom ili navratiti do ureda (soba A314, treći kat, novi dio zgrade) u terminu konzultacija.