EH.Txt
autor: Goran Igaly

Englesko-hrvatski rječnik
Hrvatsko-engleski rječnik

English-Croatian Dictionary
Croatian-English Dictionary

(ili: Svijetla strana crne rupe)
Crna rupa Kućica

Uređivanje izdanja EH.Txt za 2009. godinu je gotovo! EH.Txt sada sadrži 205.551 zapis i objavit ću ga kad prikupim 20.000 potpisa potpore objavi novog izdanja EH.Txt

Posebno molim sve one koji su razvili neku aplikaciju na temelju EH.Txt da mi se jave.

Isto tako, ovim putem obavještavam sve one koji na temelju EH.Txt ostvaruju prihot objavljujući Google oglase da korištenje EH.Txt u takve svrhe, počevši od izdanja 2.05 (205.551 zapisa), više neće biti besplatno. Za sve ostale svrhe je korištenje EH.Txt posve besplatno i slobodno. U slučaju da dio dobiti ostvarene prodajom proizvoda i/ili usluge razvijenih na temelju EH.Txt želite podijeliti sa mnom, bit ću zahvalan i sa zadovoljstvom ih uložiti u daljnji razvoj EH.Txt.

Priprema nove verzije EH.Pregled

Zbog mnoštva pozitivnih reakcija na EH.Pregled, odlučio sam obnoviti ovaj prikaz i oblikovati ga na način koji više nalikuje standardnim rječnicima. Treba napomenuti da se kod generiranja EH.Pregleda za sada korisi isključivo dvostupčana datoteka EH.Txt koja je dostupna za besplatno preuzimanje. Ako vas zanima kako EH.Pregled sada izgleda, pogledajte ove stranice, a nova verzija EH.Pregleda bit će dostupna i na CD-ROMu po popularnoj cijeni.

Dvostupčani rječnici i njihove implementacije

Molio bih sve one koji imaju neke informacije o korištenju EH.Txt na način kojega nisam naveo na stranici Implementacije rječnika da me o tome obavijeste kako bih ih mogao staviti na stranicu.

Obavijest implementatorima

Neke web lokacije koriste velik promet temeljen na implementaciji EH.Txt za ostvarivanje prihoda putem reklama. Molim vlasnike tih lokacija da dio prihoda ulože u razvoj EH.Txt. Isto tako molim one koji na svojim lokacijama objavljuju podatak o znatno većem broju zapisa nego što ima u EH.Txt da te zapise podijele s drugim korisnicima ovog besplatnog rječnika. U budućnosti će se EH.Txt smjeti koristiti isključivo u neizmijenjenom obliku odnosno bit će nužno objaviti u čitljivom obliku sve razlike u odnosu na izvornu datoteku EH.Txt